Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderwijsUPO-GBasisaantekening diagnostiek

Basisaantekening Diagnostiek Regulier

Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek Groningen

Organisatievorm              
Cursusgroep van vier personen onder leiding van een gekwalificeerde supervisor NVO.

Omvang                   
Vier bijeenkomsten van twee uur verspreid over vier maanden.

Doel                      
De cursisten leren het diagnostisch model van de NVO te hanteren evenals de specifieke variant daarvan, ontwikkeld bij de UPO-G. Cursisten leren dit model toepassen bij uitvoeren en beschrijven van diagnostische trajecten, waarbij de cursist in de gelegenheid wordt gesteld tot bijstelling te komen. Het doel is het opstellen van drie diagnostische casusbeschrijvingen die voldoen aan de registratie-eisen van de NVO. Het uiteindelijke doel van de cursist is opname in het register NVO Basisaantekening Diagnostiek.

Rooster                
Eerste bijeenkomst, bespreking van de modellen, vaststellen van de werkwijze.

Tweede bijeenkomst, bespreking van de eerste casus

Derde bijeenkomst, bespreking van de tweede casus, goedkeuring van de definitieve eerste casus na correctie

Vierde bijeenkomst, bespreking van de derde casus, goedkeuring van de definitieve tweede casus; goedkeuring van de derde casus ad hoc (eventueel volgt een schriftelijk na-traject).

Data                      
De eerste bijeenkomst zal op 21 februari 2018 plaatsvinden. De tijd en overige drie data en tijden worden nader bekend gemaakt.

Plaats                  
Rijksuniversiteit Groningen, afd. Orthopedagogiek, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen.

Doelgroep          
Universitaire orthopedagogen (MSc. of drs.) die hebben gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en die werkzaam zijn in een setting waar diagnostiek verricht kan worden of die in de gelegenheid zijn orthopedagogische diagnostiek uit te voeren.

Supervisor           
Dhr. dr. J.Y. Drost (Supervisor NVO Orthopedagoog-Generalist; GZ-psycholoog)

Certificaat
         
De cursisten ontvangen een certificaat. De cursisten moeten zich naderhand zelf bij de NVO melden met het verzoek geregistreerd te worden en het certificaat bijvoegen.

Toetsing
Elk der drie casusbeschrijvingen wordt getoetst door de supervisor. De cursisten moeten de supervisor in staat stellen te verifiëren dat de diagnostiektrajecten onder eigen verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd en beschreven.

Cursusmateriaal                
De cursisten ontvangen vooraf een 'Handleiding Integrale Casusbeschrijving'.

Prijs                    
€ 400,- bij vier cursisten in een groep (Deelname op volgorde van aanmelding).

Aanmelden        
Via het aanmeldingsformulier aan de informatiebrochure.

Sluitingsdatum aanmelding 12 januari 2018.

Laatst gewijzigd:14 februari 2018 16:12