Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderwijsUPO-GBasisaantekening diagnostiek

Basisaantekening diagnostiek

Binnen de cursus Basisaantekening Diagnostiek wordt de cursist geleerd het orthopedagogisch diagnostisch model van de NVO te hanteren evenals de specifieke variant daarvan, ontwikkeld bij de UPO-G. Het doel is te voldoen aan de eisen voor aanvraag van registratie in het register NVO Basisaantekening Diagnostiek door de cursist.

De cursus 'Aansluitend op Master' is bedoeld voor universitaire orthopedagogen (MSc.) die niet langer dan een jaar, vóórdat de cursus start, zijn afgestudeerd als basis-orthopedagoog aan de RUG, Faculteit GMW en waarvan de eerste casusbeschrijving orthopedagogische diagnostiek volgens ‘Werkboek casusbeschrijving’ goedgekeurd is door de aangewezen docent van de universiteit.

De cursus 'Regulier' is bedoeld voor universitaire orthopedagogen (MSc. of Drs.) die langer dan een jaar geleden ten tijde van de start van de cursus zijn afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en die werkzaam zijn in een setting waar orthopedagogische diagnostiek verricht kan worden of die in de gelegenheid zijn orthopedagogische diagnostiek uit te voeren.

Beide cursussen moeten worden gezien in het verlengde van de Masteropleiding Orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met upog@rug.nl.

Laatst gewijzigd:26 februari 2018 20:17