Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderwijs

Onderwijs

Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde leiden studenten op die wetenschappelijk onderzoek doen naar opvoeding en onderwijs. Onderzoek en onderwijs zijn in de opleidingen nauw met elkaar verbonden.

Bachelor

De bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen telt drie studiejaren en kent verschillende afstudeerrichtingen:

Bachelor
Pedagogische wetenschappen
  • Pedagogiek
  • Onderwijskunde
  • Orthopedagogiek: Jeugdzorg
  • Orthopedagogiek: Leer- en onderwijsproblemen
  • Orthopedagogiek: Ondersteunen van personen met beperkingen
Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs
  • Vierjarig Double Degree programma in samenwerking met Pabo

Master

De master Pedagogische wetenschappen en de master Onderwijskunde duren allebei een jaar en kennen verschillende specialisaties:

Vragen?

Voor vragen over inschrijving, roosters, studieresultaten, tentamendata etc. neem je contact op met de facultaire onderwijsbalie: 050 363 6301. Geopend: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur. Veel vragen en antwoorden vind je ook op de site van vraag en antwoord.

Laatst gewijzigd:21 februari 2017 15:43
printOok beschikbaar in het: English