Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnVrienden in de klasDeelstudies

Het Jonge Kind aan het Woord

Deze deelstudie is het vervolg op de deelstudie 'De stem van het Kind' en laat kinderen uit groep 3 en 4 aan het woord door een interactief kind-interview. Voor de verlenging van deze studie zijn we opzoek naar scholen van het regulier basisonderwijs, die in de periode van november 2016 tot en met april 2017 leerlingen uit groep 4 middels een kindvriendelijk interview aan het woord willen laten. Tijdens dit interview zal er met leerlingen gesproken worden over thema’s als ‘vrienden’ en ‘bij de groep horen’. Ook wordt er besproken hoe er volgens hen op school omgegaan kan worden met pesten en situaties waarin sprake is van buitensluiten. Deze interviewinformatie zal gebruikt worden voor het ontwikkelen van een interventie, om leerkrachten van handelingsadviezen te voorzien vanuit de belangen en behoeften van kinderen.

Doelgroep
Leerlingen uit groep 4 in het regulier basisonderwijs.
De leerling krijgt op school extra aandacht en ondersteuning omtrent hun gedrag (officiële diagnose is niet noodzakelijk) en heeft moeite met sociale relaties in de klas (denk hierbij aan weinig vrienden en vaak alleen spelen).

Waarom deelnemen aan dit project?

- Een kind dat sociaal wordt afgewezen wordt gehoord, wat leerlingen uit de bovenbouw zelf als zeer prettig hebben ervaren.
- U als deelnemende school krijgt middels een sociogram gerichte informatie over de sociale relaties binnen de klas.
- U als deelnemende school krijgt aan het einde van het project een overzicht waar leerlingen met problemen in de sociale acceptatie behoefte aan hebben.
- U draagt bij aan de ontwikkeling van een praktijk- en kindgerichte interventie waarmee sociale acceptatie en vriendschappen bij sociaal afgewezen leerlingen verbeterd kan worden.
- Onder de deelnemende scholen aan de kind interviews verloten wij meerdere jaarabonnementen op het blad Didactief.

Interesse?

Is uw interesse gewekt en wilt u deelnemen aan dit project?
Heeft u of kent u een leerling die tot de doelgroep behoord?
Neem dan contact op met Renske de Leeuw: r.r.de.leeuw@rug.nl of via vriendenindeklas@rug.nl

rugzakjes
rugzakjes

Mocht u al meer informatie willen hebben over het project, als voorproefje, dan kunt u de bijbehorende Masterthesis bekijken op:

Orthoreka! - Het jonge kind aan het woord (deel 1)

Of u kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar vriendenindeklas@rug.nl met als onderwerp “Het Jonge kind aan het woord”.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:36