Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnVrienden in de klasDeelstudies

De Leerkracht als Expert

Elke leerling wil graag bij de groep horen, geaccepteerd worden door klasgenootjes, en vrienden hebben. Als leerkracht zie je dat sommige leerlingen hier moeite mee hebben, bijvoorbeeld Sem:

Sem vertoont agressief gedrag en maakt steevast ruzie met volwassenen.
Sem is vaak boos en gooit dan vaak spullen door de klas.
Vanwege zijn agressieve gedrag gaan de andere kinderen in de klas liever niet met Sem om.

Wat doe jij als leerkracht als Sem bij jou in de klas zit? Welke handelingen en strategieën pas je toe om Sem beter aansluiting te laten vinden bij zijn klasgenootjes?
Om meer zicht te krijgen op het handelen en strategieën die leerkrachten toepassen in moeilijke sociale situaties van leerlingen hebben wij in de periode van januari tot mei 2015 zijn er 7 Expert Panels gehouden.
Gebaseerd op de informatie uit deze panels is de vragenlijst "De Leerkacht over: Acceptatie in de Klas" ontwikkeld en uitgezet.

Onder de deelnemers van de vragenlijst zijn e-readers verloot.
Op dit moment zijn wij druk bezig met het analyseren van de resultaten uit de vragenlijst en het schrijven van een artikel, want er komen mooie resultaten uit de Expert Panels en digitale leerkracht vragenlijst!

e-readers
e-readers
Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:36