Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnResearchResearch Centre PMDAangeboren en verworven doofblindheid

Assessment van interactie en communicatie

Dr. Erika Boers

Verder kijken dan je neus lang is…

De ontwikkeling van een dynamisch assessment procedure ter bepaling van het communicatief potentieel van mensen met aangeboren doofblindheid.

Stel je voor. Je kunt weinig tot niets horen en zien. Voor je ontwikkeling ben je afhankelijk van de mensen om je heen: ouders, leerkrachten, verzorgers, en familie. Zij ondervinden echter grote problemen in de communicatie met jou en hebben daarom ondersteuning nodig, zodat jij leerervaringen kan opdoen. Een voorwaarde voor juiste ondersteuning is een geschikte assessment. Een assessment die de dingen die je kunt in kaart brengt in plaats van je tekortkomingen, die tegemoet komt aan jouw beperkingen en die voor jou bekende communicatie partners includeert zodat jij je niet bang voelt.

De studie ‘Aangeboren doofblindheid en Assessment’ beschrijft de ontwikkeling en effectiviteit van een dynamisch assessment procedure als een geschikt middel om het communicatief potentieel van mensen met aangeboren doofblindheid te bepalen. Het benadrukt de belangrijke eigenschappen van dynamisch assessment voor mensen die communiceren op een voortalig niveau, zoals vele mensen met aangeboren doofblindheid doen. Deze studie laat ook het belang zien van een nieuw, betrouwbaar meetinstrument om de vaardigheden van zowel de persoon met aangeboren doofblindheid als de communicatiepartner in kaart te brengen die nodig zijn voor het komen tot hoogwaardige communicatie. Dit resulteerde in de Interactie en Communicatie Analyse Lijst (ICAL). Door leersessies aan de ICAL toe te voegen is een dynamisch assessment procedure ontstaan, die getest is.

Dit onderzoek geeft aan dat de ICAL een betrouwbaar meetinstrument is die gebruikt kan worden voor het doen van voor- en nametingen binnen de dynamisch assessment, als wel als zelfstandig instrument om de kwaliteit van communicatie in kaart te brengen. Bovenal laten de resultaten zien dat de dynamisch assessment procedure het mogelijk maakt om verborgen communicatieve potenties boven tafel te krijgen. Potenties die zonder het afnemen van een dynamisch assessment niet gezien zouden zijn. Deze eerste stap op het gebied van dynamisch assessment bij mensen met aangeboren doofblindheid is veelbelovend!

Contactgegevens: e.boers@rug.nl

Referenties:

Boers, E., Janssen, M.J., Minnaert, A.E.M.G. & Ruijssenaars, A.J.J.M. (2013). The application of dynamic assessment in people communicating at a prelinguistic level: A descriptive review of the literature. International Journal of Disability, Development and Education, 60, 2, 119-145. DOI: 10.1080/1034912X.2013.786564

Boers, E. Beyond the eyes. The development of a dynamic assessment procedure to measure the communication potential of people with congenital deafblindness. Proefschrift.Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:20