Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnResearchFoster Care Research Centre Groningen

Algemeen

Het Foster Care Research Centre Groningen bestudeert het beslissingsproces binnen de pleegzorg, de ervaringen van kinderen die verblijven in de pleegzorg, interventies voor kinderen en hun verzorgers, en de korte en lange termijn uitkomsten van pleegzorgplaatsingen.

Ons doel is om pleegouders, professionals, organisaties en beleid te informeren over wat de beste (‘evidence-based’ of ‘knowledge-based’) manieren zijn om deze kwetsbare groep te ondersteunen. Op dit moment hebben wij onderzoeksprojecten over het matchingsproces binnen de pleegzorg, de psychosociale behoeften van pleegjongeren, zorgen voor pleegkinderen met complex trauma en een voorgeschiedenis van seksueel misbruik, hereniging van jonge pleegkinderen met hun ouders en ‘historical abuse’ van kinderen in de pleegzorg. We hebben bijzondere interesse in het bestuderen van de stem van pleegkinderen en hun visie op de uithuisplaatsingsbeslissing en de ondersteuning die aan hen geboden wordt.

Het Foster Care Research Centre maakt deel uit van de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek sluit aan bij de missie en visie van de basiseenheid

Op deze webpagina kunt u informatie vinden over ons onderzoeksteam, de lopende projecten en de afgeronde projecten.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:18
printView this page in: English