Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnResearchOvergangen en aansluitingen in het onderwijs

Presentatie NRO-congres

16 oktober 2015

Op 4 november 2016 wordt een lezing gehouden over de resultaten van deelproject 1 (reviewstudie) door Hanke Korpershoek op het NRO-congres 'Samen op expeditie - bruggen bouwen tussen onderwijs en onderzoek'.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:22

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...