Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

Research Centre on Profound and Multiple Disabilities is verheugd over aandacht in regeerakkoord voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking

'…. voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking kijken we hoe we meer maatwerk kunnen organiseren. Dat doen we mede op basis van ervaringen van ouders’
12 oktober 2017

In het nieuwe regeerakkoord is expliciet aandacht voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van Rijksuniversiteit Groiningen is hierover zeer verheugd. Recent bracht het Research Centre een notitie uit waarin zij, samen met ouders, pleiten voor erkenning van de eigenheid van deze kinderen en volwassenen. Daarnaast wordt in de notitie 'Kinderen en volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: tijd voor een nieuw perspectief' beschreven wat maatwerk voor deze groep betekent en welke concrete acties daarvoor nodig zijn.

Het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities, onderdeel van de basiseenheid Orthopedagogiek, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, hoopt dat de aandacht in het regeerakkoord bijdraagt aan de erkenning voor deze groep én hun gezinnen, en de complexe en zware taak waar ouders én professionals dagelijks mee te maken krijgen.

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...