Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

Leraar gezocht voor promotie-onderzoek "Straffen in het onderwijs" (met Promotiebeurs voor Leraren)

14 januari 2016

De onderzoeksgroep Education in Culture van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs die geïnteresseerd zijn om, met de regeling Promotiebeurs voor leraren, een promotie-onderzoek te doen naar "straffen in het onderwijs".

De onderzoeksgroep Education in Culture richt zich op vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs vanuit een filosofisch en historisch perspectief. Zij heeft een aanzet ontwikkeld tot een promotie-onderzoek over straffen in het onderwijs, dat zij graag samen met een leraar/docent zou willen uitwerken. De kennis die het project oplevert zal onder andere benut worden in de nieuw opgezette Mastertrack Ethics of Education: Philosophy, History and Law, onderdeel van de masteropleiding Pedagogische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij nodigt geïnteresseerden uit om te solliciteren naar deze promotieplaats. We verwachten van de geselecteerde kandidaat dat hij of zij onder begeleiding van de begeleidingscommissie het voorstel nader uitwerkt, waarbij er alle ruimte is voor de kandidaat om zelf inhoud te geven aan het project. Het promotieonderzoek vindt alleen doorgang wanneer de lerarenbeurs wordt toegekend door de NWO.

Promotiebeurs voor leraren

Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het aantal leraren met onderzoekservaring vergroten. Hiervoor heeft zij de Promotiebeurs voor leraren in het leven geroepen, waarmee leraren in de gelegenheid worden gesteld promotie-onderzoek te verrichten.

Deze mogelijkheid om te promoveren is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Er zijn geen beperkingen aan het onderwerp van het promotieonderzoek. Nadere informatie over deze promotiebeurs is te vinden op de website van NWO. http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/promotiebeurs+voor+leraren

Wanneer u belangstelling heeft voor dit project, verzoeken we u om voor maandag 31 januari 2016 vrijblijvend contact op te nemen met mevr. Amsing.

Dr. Hilda Amsing

Pedagogiek en onderwijskunde

Grote Rozenstraat 38

9712 TJ Groningen

h.t.a.amsing@rug.nl

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws