Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

Annita Kobes, Floor Middel en Pieter van Rees met Fulbright beurs naar VS

17 april 2019

Annita Kobes, Floor Middel en Pieter van Rees, alle drie promovendi aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, ontvangen een Fulbright scholarship. Met deze beurs kunnen zij drie maanden onderzoek doen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat promovendi van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen deze beurs ontvangen. Zo kregen Mariëtte Hingstman en Annegien Langeloo vorig jaar ook de kans om een deel van hun onderzoek in de VS te doen.

Annita Kobes onderzoekt de invloed van sociale netwerken van moeders op de gezondheid van hun baby’s. Het onderzoek focust vooral op interventies die zich richten op het verminderen en voorkomen van obesitas bij kinderen en adolescenten. Met de Fulbright beurs gaat Annita een deel van haar onderzoek uitvoeren bij het Center for Applied Network Analysis aan de University of Southern California.

Het promotieonderzoek van Floor Middel richt zich op ongelijkheden in de besluitvorming over kinderbescherming. Het hoofddoel van haar project is om te onderzoeken of gender- en etnische stereotypen invloed hebben op verschillen in de besluitvorming op het gebied van kinderbescherming. Floor gaat een deel van haar onderzoek doen bij het Kempe Center van de Universiteit van Colorado in Denver.

Pieter van Rees richt zich op de geschiedenis van burgerschapsvorming in de twintigste eeuw in Nederland en de VS. In dit project kijkt hij naar veranderende opvattingen over democratie en burgerschap én naar veranderende wetenschappelijke inzichten over burgerschapsvorming. In de VS gaat hij onderzoek doen aan het Teachers College van Columbia University.

Fulbright beurzen
Jaarlijks stelt het Fulbright Center een aantal beurzen beschikbaar voor promovendi verbonden aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. De beurs is bedoeld voor het doen van onderzoek of het volgen van gespecialiseerde cursussen aan een Amerikaanse universiteit voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden. Meer informatie over de Fulbright beurzen.

De uitreiking vindt plaats op 17 juni as.

Laatst gewijzigd:17 juni 2019 15:53

Meer nieuws

 • 06 september 2019

  Het stimuleren van creativiteit

  De focus van het proefschrift van Kiki de Jonge  ligt op de vraag hoe je persoon en context optimaal op elkaar kunt afstemmen om ervoor te zorgen dat mensen de creativiteit in nieuwe ideeën waarnemen en zo tot creatieve prestaties en werkplezier komen...

 • 06 september 2019

  Gevoeligheid jongeren met obesitas of anorexia nervosa voor beloning en straf

  Nienke Jonker onderzocht of individuele verschillen in gevoeligheid voor beloning en straf mogelijk een rol in spelen bij eetstoornissen. Zij ging na of jongeren met obesitas vooral gevoelig zijn voor beloning (bijvoorbeeld het belonende gevoel van...

 • 04 september 2019

  Met slimme technologie sportblessures en mentale dip te lijf

  Om gezond te blijven en optimaal te presteren moeten sporters veerkrachtig zijn. Zij krijgen te maken met allerlei ‘stressoren’, zoals zware trainingen en verloren wedstrijden. Wanneer sporters niet goed van deze stressoren herstellen, kunnen zij geblesseerd...