Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

50 jaar Orthopedagogiek

Wanneer:vr 08-06-2018
Waar:Springerzaal en Springerfoyer MartiniPlaza

Feestelijk symposium over 50 jaar Orthopedagogiek in Groningen

Orthopedagogiek - Verleden heden en toekomst van een praktijkgerichte wetenschapsdiscipline

Programma en aanmelden