Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieActueelPromoties & Oraties GMW

Promotie: E.M.W. Geurts, Ouders betrekken in de residentiële jeugdzorg. Een onderzoek naar inhoud en uitkomsten van contextgerichte hulpverlening

14 januari 2010

Promotie: mw. E.M.W. Geurts, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Ouders betrekken in de residentiële jeugdzorg. Een onderzoek naar inhoud en uitkomsten van contextgerichte hulpverlening

Promotor(s): prof.dr. E.J. Knorth

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Ouders tevredener met meer gezinsgerichte residentiële jeugdzorg

In de residentiële jeugdzorg is de afgelopen decennia een verschuiving op gang gekomen van een kindgerichte naar een gezinsgerichte benadering van de hulpverlening. Gezinsgerichte residentiële hulp richt zich zowel op het kind als op de ouders en het gezin. Om te kijken of dit ten goede komt aan de behaalde hulpverleningsresultaten, deed orthopedagoge Esther Geurts onderzoek bij twee groepen residentieel opgenomen jeugdigen (tussen 6-18 jaar) met gedrags- en opvoedingsproblemen. De ene groep ontving een experimenteel hulpaanbod, genaamd ‘Jeugdzorg in Context’ (JIC), waarin veel aandacht wordt geschonken aan het betrekken van ouders en gezin bij de hulpverlening. De andere groep ontving de gangbare zorg zonder deze specifieke aandacht. Overeenkomende kenmerken van de jeugdigen in beide groepen waren de disharmonische gezinsverhoudingen, de aanzienlijke tot zeer ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen en hun beperkte sociale netwerk.

Geurts concludeert dat bij het ouder- en gezinsgerichte programma JIC de gezinsgerichte hulpdoelen vaker worden gerealiseerd, het verblijf vaker volgens plan wordt beëindigd en de ervaren effectiviteit en tevredenheid gunstiger is. Jeugdigen met het gezinsgerichte hulpaanbod doen het na afloop van de hulpverlening iets beter wat betreft algemeen gedragsmatig functioneren. Daarentegen doen jeugdigen die het gangbare hulpaanbod hebben ontvangen het iets beter wat betreft internaliserend probleemgedrag (problemen met het ervaren, verwerken of uiten van gevoelens zoals angst, verdriet of boosheid).

Esther Geurts (Heerlen, 1977) studeerde orthopedagogiek in Leiden. Ze voerde haar onderzoek uit bij twaalf residentiële groepen in Rotterdam en Midden-Holland die deel uitmaken van STEK Jeugdhulp,waar zij als gezinshulpverlener werkt. Daarnaast werkt ze parttime bij het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam.

Haar proefschrift verschijnt als handelsuitgave bij uitgeverij Garant: www.garant-uitgevers.nl

 

Laatst gewijzigd:21 februari 2017 11:17
printView this page in: English

Meer nieuws