Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieActueelPromoties & Oraties GMW

Promotie: M.W. Vos, Identity patterns in diverse workgroups. Improving social integration outcomes through relational identities - Op de werkvloer werkt verbondenheid beter dan wij-zij denken

16 april 2009

Promotie: M.W. Vos, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Identity patterns in diverse workgroups. Improving social integration outcomes through relational identities

Promotor(s): mw.prof.dr. K.I. van Oudenhoven-Van der Zee, prof.dr. A.P. Buunk

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Op de werkvloer werkt verbondenheid beter dan wij-zij denken

Met een steeds diverser wordende samenleving is de vraag hoe om te gaan met diversiteit op de werkplek steeds belangrijker geworden. Verschillen tussen mensen op basis van bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld etniciteit, geslacht of expertise, kunnen ervoor zorgen dat organisaties innovatiever, creatiever en uiteindelijk productiever kunnen opereren. Dit vanwege de verschillende perspectieven die deze individuen inbrengen. Diversiteit wordt echter ook geassocieerd met communicatieproblemen, conflict en lager welbevinden onder werknemers. Uit de literatuur en de praktijk blijkt dat het verminderen van de problemen met sociale integratie een belangrijke voorwaarde zijn voor een productievere werkvloer.

Menno Vos richt zich in zijn proefschrift op de vraag hoe sociale integratie in goede banen geleid kan worden. De kerngedachte is dat identiteiten van mensen een sleutelrol vervullen in hoe zij diversiteit op de werkplek ervaren en zich in deze context gedragen. Daarbij onderscheidt Vos drie identiteiten die relevant zijn op de werkvloer: een persoonlijke identiteit (iemand die de uniekheid van individuen ten opzichte van anderen centraal stelt), een relationele identiteit (iemand die de verbondenheid met andere individuen centraal stelt) en een collectieve identiteit (iemand die de groepen waar individuen toe behoren centraal stelt). Vos toont aan dat mensen met een relationele identiteit beter in staat zijn om te opereren in een divers samengestelde groep. Deze individuen zijn minder geneigd om in termen van `wij-zij´ te denken en staan daardoor positiever tegenover andere teamleden, zijn meer bereid met hen samen te werken of hen te helpen en zijn meer tevreden met hun team.

Menno Vos (Amsterdam, 1978) studeerde sociale psychologie in Groningen en deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie van de RUG. Hij is nu postdoc onderzoeker bij het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid.

 

 
Laatst gewijzigd:21 februari 2017 11:17
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 23 februari 2018

  Schaatsprestaties voorspellen met geautomatiseerde analyses

  Sport, wetenschap en het bedrijfsleven zetten de eerste stap richting digitalisering van de schaatssport. De kracht van deze samenwerking is dat iedere partij zich kan focussen op zijn eigen expertise. Mede dankzij de Data Services Hub van KPN kunnen...

 • 22 februari 2018

  Op zoek naar ons zesde zintuig: timing

  Hedderik van Rijn, adjunct-hoogleraar Cognitieve Wetenschappen en Neurowetenschappen, kreeg in 2017 een prestigieuze NWO Vici-beurs toegekend. Hij kreeg anderhalf miljoen euro voor zijn onderzoek naar hoe mensen hun handelen timen. De bestaande theorie...

 • 06 februari 2018

  Nico van Yperen: ‘Een mentaal zwakke topsporter bestaat eigenlijk niet’

  Nico van Yperen is de eerste hoogleraar in Nederland die zich primair richt op de psychologie van sport en presteren. Hij bekleedt de leerstoel Sport & Performance Psychology. Welke psychologische factoren en omstandigheden zijn van invloed op het optimaal...