Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieActueelPromoties & Oraties GMW

SEN and the art of teaching

The effect of systematic academic instruction on the academic and behavioural problems of students with EBD in special education
Promotie:Mw. A.J. van der Worp
Wanneer:25 oktober 2018
Aanvang:16:15
Promotors:prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert, prof. dr. S.J. Pijl
Copromotors:dr. W.J. Post, J.O. Bijstra
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
SEN and the art of teaching

Meer leertaak- dan gedragsgerichte instructie op SO-scholen

Promovendus Lidy van der Worp heeft het leerstofaanbod in speciale scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen (Cluster 4) onderzocht. In de literatuur wordt vaak gesuggereerd dat er te veel tijd aan hun gedrag wordt besteed, ten koste van de leerinstructie. De uitkomsten van haar onderzoek laten echter iets anders zien. Leerkrachten bieden tijdens hun lessen meer leertaakgerichte instructie dan gedragsgerichte instructie en doen dat planmatig. Dat laatste is noodzakelijk, omdat leerlingen juist op het SO zitten omdat het reguliere aanbod onvoldoende kon voorzien in hun specifieke en individuele onderwijsbehoeften. Leerlingen hebben een aangepast aanbod nodig en het speciaal onderwijs doet het in dit opzicht goed.

 Het onderzoek laat echter ook zien dat er bij de uitvoering van planmatige leertaakgerichte instructie in de dagelijkse praktijk nog wel een paar hobbels zijn te nemen. Deze leerlingen zijn vaak gediagnosticeerd met ernstige gedragsstoornissen en met een scala aan uiteenlopende problematische gedragingen. Ze worden samengebracht in groepen van gemiddeld tien leerlingen. Omdat de speciale behoeften van al deze doorverwezen leerlingen divers zijn, moet de leerkracht keuzen maken. Bovendien zal alle aandacht van de leerkracht soms naar slechts één of twee leerlingen in de klas moeten gaan, om escalatie in probleemgedrag te voorkomen. Dat gaat ten koste van anderen. Hier zit de bottleneck van het lesgeven op het SO: de uitdaging om in één groep door één leerkracht aan alle individuele leerlingen op maat gesneden onderwijs te bieden op basis van hun unieke behoeften.