Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieActueelPromoties & Oraties GMW

Bullying in schools

The role of teachers and classmates
Promotie:B. (Beau) Oldenburg, PhD
Wanneer:19 januari 2017
Aanvang:14:30
Promotor:prof. dr. D.R. (René) Veenstra
Copromotor:dr. M.A.J. (Marijtje) van Duijn
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Bullying in schools

Leerkrachten niet altijd voldoende toegerust om pesten aan te pakken

Beau Oldenburg onderzocht welke rol leerkrachten spelen bij het tegengaan van pesten. Hieruit blijkt dat de leerkracht niet altijd voldoende toegerust is om pesten aan te pakken. ‘Het is voor leerkrachten bijvoorbeeld heel moeilijk om vast te stellen of iemand echt gepest wordt, omdat pesten vaak buiten hun gezichtsveld plaatsvindt. Maar het is van groot belang dat elk signaal over pesten serieus genomen wordt,’ zegt Oldenburg. ‘Daarbij moeten leraren realistische doelen stellen. Het is onmogelijk om pesten helemaal uit te bannen, maar leraren kunnen wel een verschil maken en de situatie voor pestslachtoffers echt verbeteren.’

Tijdens de landelijke ‘Week tegen Pesten’, afgelopen september, gaf Oldenburg in online video’s dagelijks tips over het versterken van de persoonlijke stijl van de leraar en het stimuleren van een sociaal veilige klas. In een Unifocus-video licht zij haar onderzoek toe.

Beau Oldenburg deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Sociologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, onderzoekschool ICS, gefinancierd door Onderwijsbewijs. Als postdoc-onderzoeker gaat zij verder met onderzoek naar pesten. Ze is tevens beleidsmedewerker bij het ICS.