Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieActueelPromoties & Oraties GMW

On the nature and origin of self-esteem

A complex dynamic systems perspective of nested self-esteem phenomena
Promotie:dr. N.M.P. (Naomi) de Ruiter
Wanneer:08 juni 2015
Aanvang:14:30
Promotor:prof. dr. P.L.C. (Paul) van Geert
Copromotor:dr. E.S. (Saskia) Kunnen
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
On the nature and origin of self-esteem

Eigenwaarde geen vaststaand maar variabel gegeven

Eigenwaarde (self-esteem) wordt meestal gezien als iets dat vastligt in de persoonlijkheid. Naomi de Ruiter ontrafelde de onderliggende processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van eigenwaarde. Ze concludeert dat eigenwaarde een dynamisch systeem is.

De Ruiter observeerde emotionele- en gedragsmatige zelfervaringen van adolescenten tijdens ouder-kind interacties. Deze zelfervaringen waren niet op één moment onafhankelijk van de volgende momenten en ook niet alleen maar afhankelijk van de context (de ouder).

De zelfervaringen lieten echter iteratieve ontwikkeling zien, waardoor intrinsieke dynamiek ontstond. Daarnaast bleek dat trait self-esteem (het zogenaamde ‘stabiele’ aspect van eigenwaarde) uit deze intrinsieke dynamiek emergeert en dat trait self-esteem uit meerdere patronen bestaat waar adolescenten steeds naartoe worden getrokken. Trait self-esteem lijkt dus niet één vaste eigenschap te zijn, maar een verzameling van dynamische patronen.

Adolescenten die al sterke patronen van trait self-esteem hadden ontwikkeld ervaarden minder invloed van de ouders op hun momentane zelfervaringen. Adolescenten met zwak ontwikkelde patronen van trait self-esteem ervaarden meer invloed van de ouders.

Deze bevindingen leveren unieke informatie op over de intrinsieke dynamiek van eigenwaarde. Eigenwaarde is in de eerste plaats een dynamisch en complex construct dat zijn eigen intrinsieke dynamiek heeft.

Naomi de Ruiter deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie, waar zij inmiddels is aangesteld als onderzoeker/docent.