Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social Sciences

Computerprogramma geeft hints bij redactiesommen - Promotie Willem de Kock

22 november 2016
Promotie W. de Kock

Leerlingen in het basisonderwijs moeten met hun rekenkennis in staat zijn om toepassingsopgaven over dagelijkse situaties (redactiesommen) op te lossen. Doorgaans vinden leerlingen deze opgaven, die uit tekst met soms afbeeldingen bestaan, vaak moeilijker dan kale sommen. Daarom zijn er computerprogramma’s ontwikkeld om leerlingen te helpen toepassingsopgaven op te lossen. De programma’s geven een stappenschema met daarbinnen hints om leerlingen te helpen. Onderwijsonderzoeker Willem de Kock richtte zich op één van die programma’s die de leerlingen een stappenplan aanbiedt en hints geeft.

De Kock keek in hoeverre leerkrachten hun leerlingen goed met het programma kunnen laten werken en in hoeverre veranderingen in inhoud, opzet of presentatie van de hints ertoe leiden dat leerlingen de hints beter gaan gebruiken en uiteindelijk de opgaven zelfstandiger kunnen oplossen.

De Kock concludeert dat leerkrachten het programma in redelijke mate invoeren in hun rekenlessen. De leerlingen benutten de hints niet altijd, maar scoren wel beter op een toets. In daarop volgende onderzoeken bleek dat een combinatie van procedurele en inhoudelijke hints effectiever was dan alleen procedurele hints. Als de hints audiovisueel worden gepresenteerd en niet alleen visueel worden de prestaties van leerlingen eveneens beter. Als hints worden gebruikt voor het samenwerken dan blijkt dat hints beter worden gebruikt dan als leerlingen individueel werken, maar de prestaties van leerlingen worden niet beter.

Verder onderzoek zou zich volgens De Kock moeten richten op hoe leerlingen komen tot keuze van hulp en hoe een programma leerlingen ertoe kan brengen om hints te gebruiken als ze die nodig hebben.

Willem de Kock voerde zijn promotieonderzoek uit bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Het werd gefinancierd door het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER). De Kock is docent rekenen op de PABO van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL).

Promotie: Dhr. W.D. de Kock
Proefschrift The effectiveness of hints during computer supported word problem solving
Wanneer: 24 november 2016
Aanvang: 14:30
Promotors: E.G. Harskamp, prof. dr. M.P.C. (Greetje) van der Werf
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Laatst gewijzigd:22 november 2016 09:51

Meer nieuws