Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social Sciences

Afscheidssymposium professor Carla Vlaskamp over ontwikkelingen op gebied van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

07 oktober 2014

Ter gelegenheid van het afscheid van Professor dr. C (Carla) Vlaskamp organiseert de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen op vrijdag 10 oktober het symposium ‘Sporen van de reiziger’ in de Der Aa-kerk in Groningen. Verschillende collega’s uit binnen- en buitenland gaan tijdens het symposium in op aspecten van Vlaskamps onderzoek op het gebied van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, én vooral ook de invloed daarvan op de dagelijkse opvoedingspraktijk. Het symposium wordt afgesloten met de afscheidsrede van Carla Vlaskamp. Deze spreekt zij uit in de aula van het Academiegebouw.

Carla Vlaskamp

Na te zijn afgestudeerd als fysiotherapeut én orthopedagoog, was Carla Vlaskamp actief in verschillende velden (revalidatie, onderwijs advies diensten, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en op verschillende plaatsen (Enschede, Curaçao, Lesotho, Groningen). In 1985 werd ze aangesteld als universitair docent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1989 begon zij aan een onderzoek naar de opvoedingssituatie van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen in residentiële voorzieningen. Carla Vlaskamp ontwikkelde daarvoor een opvoedingsprogramma, waarop zij in 1993 promoveerde. Acht jaar later, in 2001, werd ze aangesteld als bijzonder hoogleraar in de orthopedagogiek, in het bijzonder opvoeding en ondersteuning van personen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen. In 2008 is Carla Vlaskamp benoemd tot gewoon hoogleraar in de orthopedagogiek.

Prijzen

Haar opvoedingsprogramma kreeg veel aandacht in zowel Nederland als België en wordt gezien als de beste methode in de ondersteuning voor personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Ze ontving prestigieuze prijzen, zoals de Nederlandse ‘Ds Visscherprijs’ in 1995 en de Europese ‘Sint Vincentiusprijs’ in 1998, voor haar bijzondere verdiensten in haar werk. In 2004 werd zij benoemd tot Fellow of the International Association for the Scientific Study on Intellectual Disabilities.

Belangrijkste aandacht in onderzoek

Carla Vlaskamp geeft mede leiding aan het Groningse Research Centre on Profound and Multiple Disabilities. Dit centrum doet onder meer onderzoek ten behoeve van de kwaliteit van leven en ondersteuning van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Het onderzoek beslaat een breed terrein. Het betreft zowel fundamenteel onderzoek ( zoals onderzoek naar pijngedrag, polyfarmacie, automutilatie, en alertheid) als onderzoek naar de ontwikkeling en effectiviteit van interventies (zoals toepassing van Multi-sensorisch voorlezen, en activeringsprogramma’s). Een bijzondere plaats in het onderzoeksprogramma wordt ingenomen door een onderzoekslijn naar de positie en tevredenheid van ouders t.a.v. de ondersteuning voor hun kind met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Naast haar werk in het onderzoek is Carla Vlaskamp ook actief betrokken bij meerdere besturen die gerelateerd zijn aan haar specialisaties. Ze vervult hierin verschillende functies, waaronder die van (past) President of the Special Interest Group 'Profound Intellectual and Multiple Disabilities' van de International Association for the Scientific Study on Intellectual Disabilities (IASSID). Ook is ze als editor verbonden aan ‘the Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities’.Tenslotte is ze lid van de ‘Research School on Behavioral and Cognitive Neuroscience’ en van de onderzoeksschool Institute for Study of Education and Human Development.

Symposium ‘Sporen van de reiziger’

Het programma van het symposium:

12.30 Inloop der Aa-kerk (Akerkhof 2, Groningen)

13.00 Lezingen

  • Prof dr. W. Ruijssenaars (Rijksuniversiteit Groningen) - Introductie
  • Prof dr. J. Hogg (Dundee University) - Valuing people with profound disabilities: How research contributes
  • Prof. dr. B. Maes (Katholieke Universiteit Leuven) - Activiteit en participatie van mensen met ZEVMB: Stand van zaken en toekomstperspectieven
  • Prof dr. B. Fornefeld (Universität zu Köln) - Individuals with profound intellectual and multiple disabilities as the forgotten fellow citizens
  • Dhr J. van Donderen en Dhr R. Smit ('s-Heerenloo) - Het opvoedingsprogramma in de praktijk
  • Prof dr. H. Grietens & dr. A. van der Putten (Rijksuniversiteit Groningen) - Het land binnen de grenzen. Over onderzoek op het gebied van ZEVMB in de toekomst

15.50 Vertrek uit de Der Aa-Kerk naar Academiegebouw

16.00 Inloop Aula Academiegebouw (Broerstraat 5, Groningen)

16.15 Afscheidsrede door Prof dr. C. Vlaskamp - 'Niet wat je ziet maar hoe je kijkt, Reizen met mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’

17.15 Receptie

-------------

Noot voor de pers:

Voor meer informatie over het afscheid van Carla Vlaskamp, kunt u contact opnemen met:

Miranda Cazemier-Van den Berg, secretariaat Orthopedagiek: m.cazemier.van.den.berg@rug.nl / 050 363 6566

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:16

Meer nieuws