Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenMobility Office GMW / BSSStaffBuitenlandverblijfErasmus+ Individual Mobility

Erasmus+ Individual Mobility

Erasmus+ KA1 is gericht op individuele mobiliteit van studenten en medewerkers naar partnerlanden. Dit kan degree- en non-degree of credit mobiliteit zijn.

Onder degree-mobiliteit wordt verstaan: studenten die een volledig studieprogramma in het buitenland volgen en daarmee een buitenlands diploma (degree) behalen.

Onder non-degree of credit mobiliteit wordt tijdelijk verblijf in het buitenland verstaan waaraan geen diploma verbonden is. Deze non-degree of credit mobiliteit kan gelden voor studenten (exchange), docenten (teaching mobility) of overige medewerkers zoals Phd-ers, postdocs en onderzoekers.

Eigenlijk valt onder Erasmus+ KA1 vrijwel alle oude mobiliteitsprogramma’s die eerst Erasmus of Erasmus Mundus heetten. Dit zijn:

  • LLLP-Erasmus: studie/stage-mobiliteit van studenten, docentmobiliteit en staftraining, OMS
  • Erasmus Mundus Action I (EMA1) : joint MA en Doctorate programmes zoals Noha, Euroculture, EMCL, LCT en Idealab
  • Erasmus Mundus Action II (EMA2): mobiliteitsprogramma’s met non-EU regio’s zoals o.a. Lotus, Alrakis, Mundus Lindo,Namaste

Aan de linkerzijde van deze pagina zijn in het menu de mobiliteitsmogelijkheden voor medewerkers (teaching staff, staff training, OS en de aflopende EMA2-programma’s) opgenomen.

Voor de ontwikkeling van nieuwe studieprogramma’s worden jaarlijks calls opengezet. Deze calls en Erasmus+ programme guide staan gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Voor de interne procedures van een aanvraag voor een EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degree) zie de informatie m.b.t. internationalisering en Erasmus+ Key Action I (KA1) geraadpleegd worden.

Initiatieven voor curriculum innovatie of strategische allianties zijn ondergebracht bij Erasmus+ Key Action II (KA2).

Laatst gewijzigd:10 november 2017 10:33
printOok beschikbaar in het: English