Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek NoordEVN Spaans

PLG Spaans | El español en la clase de español

nuestra propia fluidez y los efectos positivos en la clase de ELE.

Doelgroep

Docenten Spaans op alle niveaus, werkzaam in VO (lang/kort traject) en MBO die een verdiepingsslag willen maken in het geven van op communicatie gericht vakonderwijs, met aandacht voor didactische ontwikkelingen, activerende didactiek (mix van vaardigheden), authentieke materialen.

Inhoud en resultaat

In de lessen die je geeft probeer je voortdurend aan alle vaardigheden aandacht te besteden, maar in de praktijk lukt dat niet altijd o.a. door de exameneisen. Ongewild krijgt de leesvaardigheid, evenals de deelvaardigheden grammatica en vocabulaire relatief veel aandacht, ten koste van de het uiteindelijke doel: communiceren in het Spaans. Juist in de huidige tijd is het voor leerlingen van het uiterste belang met behulp van verschillende strategieën het Spaans actief te kunnen inzetten in verschillende communicatieve situaties. In deze PLG gaan we daar mee aan de slag met de volgende vragen als leidraad:
 1. Wat doet de leergang voor mij en wat doe ik met de leergang?
 2. Welke activerende werkvormen passen bij op communicatie gericht onderwijs?
 3. Hoe integreer ik de verschillende vaardigheden binnen één les?
 4. Hoe kunnen we het “enfoque por tareas” inzetten?
 5. Hoe maak ik gebruik van het ERK en welke materialen zijn passend?
 6. Hoe toets en evalueer ik de effecten op de vaardigheden van de leerlingen?

Afhankelijk van de behoeftes en wensen van de deelnemers worden verschillende authentieke bronnen en materialen o.a. op het gebied van cultuur en literatuur, geïntegreerd. Iedere deelnemer ontwikkelt vervolgens verrijkt én verrijkend lesmateriaal dat past bij de eigen schoolcontext en de eigen verdiepingsvoorkeuren.

Na het volgens van de PLG:
 • Heb je je kennis, vaardigheden en visie op het gebied van vakdidactiek voor het schoolvak Spaans in de communicatieve context verrijkt;
 • is je bewustzijn van het belang van het toepassen van effectieve didactische werkvormen vergroot;
 • ben je in staat op basis van de eigen leergang een verrijkte les Spaans aan de leerlingen aan te bieden, waarin de verschillende communicatieve vaardigheden gevarieerd aan bod komen;
 • ben je in staat je didactisch handelen af te stemmen op (productieve) communicatie in het Spaans, gebaseerd op het ERK en
 • kun je het effect van je vakdidactisch handelen evalueren en bijstellen.

Programma

In zes bijeenkomsten zullen we aandacht besteden aan de theoretische kaders en de activerende didactische werkvormen die ten grondslag liggen aan de communicatieve werkwijze, met aandacht voor het ERK.

Tijdens de bijeenkomsten zullen we materiaal behandelen en uitwisselen, dat door de deelnemers is voorbereid/uitgeprobeerd in de periodes, die tussen de bijeenkomsten liggen.

In de eerste bijeenkomst bespreken we de wensen van de deelnemers en leggen we de thema’s voor de rest van de cursus vast.

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is zoveel mogelijk Spaans.

Afsluiting

De deelnemers houden hun vorderingen bij en leggen een portfolio aan, waarin behandelde en ontwikkelde materiaal wordt verzameld. In de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun portfolio’s aan elkaar.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd. Daarnaast stellen zij een portfolio samen.

Studielast

40 uren (allen vakdidactisch) waarvan:
 • 18 uur contacttijd
 • 12 uur voorbereiding
 • 10 uur werken aan portfolio

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten (inclusief catering) vinden plaats op dinsdagmiddag of - avond (in afstemming tussen deelnemers en docent) van 14.00-17.00 uur of van 18.00 -21.00 uur op nader te bepalen data:
 1. Sessie 1: week 40 (oktober) 2019
 2. Sessie 2: week 44 (november) 2019
 3. Sessie 3: week 50 (december) 2019
 4. Sessie 4: week 09 (februari) 2020
 5. Sessie 5: week 13 (maart) 2020
 6. Sessie 6: week 16 (april) 2020

De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Tarief

Per deelnemer € 450,- inclusief catering.

Klavertje vier-korting: de 4e vakcollega van dezelfde school is gratis.

Deelnemers kunnen op 17 januari 2020 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

PLG-leiding en informatie

De cursus wordt verzorgd door Michelle de Jong (michelle.de.jong@rug.nl), vakdidacticus Spaans bij de Lerarenopleiding/EVN en docente taalvaardigheid bij de Faculteit der Letteren, Rijkuniversiteit Groningen.

Annuleringsvoorwaarden 2019-2020

Algemene voorwaarden betreffende betaling en annulering van de PLG-bijeenkomsten
 • Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (via e-mailadres: vakdidactieknoord@rug.nl) U kunt dan meteen een naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 6 september 2019.
 • Bij algehele annulering tot en met 30 augustus 2019 brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 30 augustus en 6 september 2019 brengen wij u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 7 september zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Tijdens de looptijd van de PLG of cursus, kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijving of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot en met uiterlijk 30 augustus 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 11:03