Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek NoordEVN Spaans

PLG Spaans | Las destrezas comunicativas en la clase de ELE

Los retos didácticos para que ampliemos el aprendizaje de ELE

Doelgroep

Deze PLG is bestemd voor docenten Spaans die aan de hand van actuele thema’s hun eigen taalvaardigheid willen versterken, en met meer gemak het Spaans in de klas willen hanteren, wat voor leerlingen zo belangrijk is.gebruikmakend van de juiste registers.

Inhoud en resultaat

De volgende thema’s staan centraal:

1.   De hedendaagse Spaanse maatschappij en Spaanstalige wereld in bredere zin.

We gebruiken Spaanstalige bronnen (zoals pers en film) om te werken aan maatschappelijke thema’s die aan het onderwijs gerelateerd kunnen worden, waarmee kennis en (taal)vaardigheden van de docent met betrekking tot sociaal- maatschappelijke thema’s in de Spaanstalige wereld worden versterkt en tot interculturele uitwisseling leidt. De interculturele component speelt daarbij uiteraard een grote rol.

2.   Vakdidactiek in de praktijk.

De lespraktijk van de deelnemers is een terugkerend thema. Samen kijken we hoe de versterkte rol van het eigen beheersingsniveau van het Spaans de vakdidactische keuzes positief kan beïnvloeden. Denk daarbij aan uitleg, het kiezen van voorbeelden, leerstrategische elementen, feedback, taakgericht werken, activerende didactiek gebaseerd op authentieke (Spaanse) bronnen.

Via het communiceren (vooral mondeling) in het Spaans op basis van authentieke input (op C1/C2 niveau zoals beschreven in het ERK en uitgewerkt in de taalprofielen), zullen deelnemers tot een grotere “fluidez” in het Spaans komen. Daarnaast zullen ze hun eigen cultureel-maatschappelijk, talig en vakdidactisch repertoire op het gebied van het Spaans uitbreiden, evenals hun kennis en begrip van trends en ontwikkelingen in de Spaanstalige wereld wat allemaal ook weer ingezet kan worden in de Spaanse les en bijdraagt aan de interculturele vorming van de leerlingen.

Programma

De bijeenkomsten (totaal 6 bijeenkomsten) bestaan uit 2 delen: het gezamenlijk werken aan de eigen taalvaardigheid en het bespreken van vakdidactisch keuzes die daaruit voort kunnen vloeien.

In de eerste bijeenkomst bespreken we de wensen van de deelnemers en leggen we de thema’s voor de rest van de cursus vast.

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Spaans.

Afsluiting

De deelnemers houden hun vorderingen bij en leggen een portfolio aan waarin behandeld en ontwikkeld materiaal wordt verzameld. Reflectie op de activiteiten en taken vormt een onderdeel van de bijeenkomsten (en het portfolio).

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd. En deelnemers hebben hun portfolio afgerond.

Studielast

40 uren waarvan:
 • 18 uur contacttijd (6 uur vakdidactisch, 12 uur vakinhoudelijk)
 • 12 uur voorbereiding (vakinhoudelijk)
 • 0 uur portfolio samenstellen (vakinhoudelijk)

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten (inclusief catering) vinden plaats op donderdagavond van 18.00-21.00 uur óf op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur op onderstaande data (in afstemming tussen deelnemers en docent):
 1. Sessie 1: week 41 (oktober) 2019
 2. Sessie 2: week 45 (november) 2019
 3. Sessie 3: week 49 (december) 2019
 4. Sessie 4: week 10 (februari) 2020
 5. Sessie 5: week 14 (maart) 2020
 6. Sessie 6: week 17 (april)2020

De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Tarief

Per deelnemer € 450,- inclusief catering.

Klavertje vier-korting: de 4e vakcollega van dezelfde school is gratis.

Deelnemers kunnen op 17 januari 2020 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

PLG-leiding en informatie

De PLG wordt verzorgd door Michelle de Jong (michelle.de.jong@rug.nl), vakdidacticus Spaans bij de Lerarenopleiding/EVN en docente taalvaardigheid bij de Faculteit der Letteren, Rijkuniversiteit Groningen.

Annuleringsvoorwaarden 2019-2020

Algemene voorwaarden betreffende betaling en annulering van de PLG-bijeenkomsten
 • Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (via e-mailadres: vakdidactieknoord@rug.nl) U kunt dan meteen een naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 6 september 2019.
 • Bij algehele annulering tot en met 30 augustus 2019 brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 30 augustus en 6 september 2019 brengen wij u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 7 september zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Tijdens de looptijd van de PLG of cursus, kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijving of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot en met uiterlijk 30 augustus 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 11:03