Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek NoordEVN Frans

PLG Frans | Een leerlijn ontwerpen

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor individuele docenten van verschillende scholen, die de opbouw van het onderwijs Frans op hun school willen herzien. Het is belangrijk om daarvoor een opdracht vanuit de vaksectie mee te krijgen. Minimum aantal deelnemers is 6 personen.

Deze cursus kan daarnaast ook als maatwerktraject op uw eigen school worden aangeboden. Hiervoor gelden andere kosten, op basis van een offerte. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met mw. A. Jellema. (a.jellema@nhl.nl)

Inhoud en resultaat

Je bespreekt keuzes die gebaseerd zijn op jullie (mogelijk nog onbewuste) visie op taalonderwijs en toetsing. Daarbij komt meer kijken dan alleen een route uitstippelen en dat is de meerwaarde van deze cursus.

Je gaat met een opdracht vanuit je vaksectie samen met collega’s van andere scholen verkennen voor welke keuzes je staat wanneer je over een nieuw onderwijsontwerp nadenkt. Het implementeren van de opbrengsten uit deze PLG, in je eigen vaksectie, zal daarbij extra aandacht krijgen, zodat je ook op dit vlak vaardigheden ontwikkelt.

Programma

7 bijeenkomsten van 3 uur waarin meningen, feiten en het gesprek daarover worden afgewisseld met het uitzetten van een inhoudelijke lijn en een praktisch en stimulerend toetsprogramma.

Certificering

Bij een aanwezigheid van 80%, het voorbereiden, uitvoeren en presenteren van het resultaat wordt er een certificaat behaald.

Studielast

38 uren
 • 2 uren voorbereiding (opdracht uit eigen vaksectie + PTA’s meenemen)
 • 7 x 3 contacturen
 • 15 uren uitwerking opdracht en overleg in eigen school.

Data, tijden en plaats

Vrijdagmiddag (13.30 – 16.00)

 1. 11 oktober
 2. 1 november
 3. 10 januari
 4. 7 februari
 5. 13 maart
 6. 3 april
 7. 8 mei

Tarief

Per deelnemer € 525, - (inclusief btw en catering)      

Deelnemers kunnen op 17 januari 2020 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

Cursusleiding en informatie

De PLG wordt verzorgd door mw. Alie Jellema, (a.jellema@nhl.nl) vakdidacticus Frans bij NHL Stenden.

Annuleringsvoorwaarden EVN 2019-2020

Algemene voorwaarden betreffende betaling en annulering van de PLG-bijeenkomsten
 • Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (via e-mailadres: vakdidactieknoord@rug.nl) U kunt dan meteen een naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 6 september 2019.
 • Bij algehele annulering tot en met 12 juli 2019 brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 12 juli en 6 september 2019 brengen wij u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 7 september zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Tijdens de looptijd van de PLG of cursus, kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijving of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot uiterlijk 12 juli 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:24 april 2019 11:28