Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek NoordEVN Frans

PLG Frans | Taalvaardigheid

Sur le bout de la langue

Doelgroep

Deze cursus taalvaardigheid is bestemd voor startende en ervaren collega’s Frans die hun niveau in de Franse taal willen verbeteren. Zowel eerste-, tweedegraads docenten zijn welkom.

Inhoud en resultaat

Le grand débat, Simone Veil & Marianne, #traverselarueavecmanu . Volgt u het nog? Wilt u uw Franse taalvaardigheid versterken, werken aan actuele maatschappelijke thema’s en over vakdidactisch aanpak discussiëren? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Tijdens en buiten de sessies werkt u aan de volgende doelen:
 • Communiceren (spreken en schrijven) in het Frans op een C1/C2 niveau zoals beschreven in het ERK en uitgewerkt in de Taalprofielen.
 • Recente trends en ontwikkelingen in de Franse maatschappij begrijpen en doorgronden.
 • Uitbreiden van het eigen vakdidactisch repertoire.

Programma

In zeven bijeenkomsten verspreid over het schooljaar komen in elke bijeenkomst de volgende thema’s aan de orde:

1. De hedendaagse Franse maatschappij

We werken aan de taalvaardigheid door politieke, economische, culturele en aan onderwijs gerelateerde thema’s aan te halen.

2. Vakdidactiek in de praktijk

De lespraktijk van de deelnemers is een terugkerend thema.
We volgen de MOOC « Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui » van de Cavilam of de MOOC « Moi, prof de FLE » van de Universiteit van Liège om goed geoutilleerd over deze thematiek te kunnen uitwisselen. Hiermee kunt u beter in het Frans over uw vakdidactische keuzes communiceren..

In de eerste bijeenkomst bespreken we welke accenten de deelnemers willen leggen in de bijeenkomsten. De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Frans.

Afsluiting

U houdt als deelnemer uw eigen vorderingen bij. De vorm hiervan mag u zelf bepalen: portfolio, vlog of blog. In de laatste bijeenkomst worden de opbrengsten van de PLG met elkaar gedeeld.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd. Daarnaast is het portfolio, de vlog of blog compleet vóór de zevende bijeenkomst.

Studielast

75 uur (45 uur vakinhoudelijk, 30 uur vakdidactisch) waarvan:
 • 21 uur contacttijd (14 uur vakinhoudelijk, 7 uur vakdidactisch)
 • 5 uur Dag van de vakdidactiek (vakdidactisch)
 • 14 uur voorbereiding (vakinhoudelijk)
 • 15 uur vormgeven van portfolio / blog / vlog (vakinhoudelijk)
  20 uur MOOC FLE (vakdidactisch)

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur op de volgende data:
 1. Sessie 1: 4 oktober 2019
 2. Sessie 2: 8 november 2019
 3. Sessie 3: 29 november 2019
 4. Sessie 4: 10 januari 2020
 5. Sessie 5: 7 februari 2020
 6. Sessie 6: 13 maart 2020
 7. Sessie 7: 17 april 2020
 8. Sessie 8: vrijdag 17 januari 2020 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur

De sessies vinden plaats op de vestiging van de lerarenopleiding te Groningen.

Tarief

Per deelnemer €525,- inclusief btw en catering.

Klavertje vier-korting: de 4e vakcollega van dezelfde school is gratis.

Deelnemers kunnen op 17 januari 2020 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

Cursusleiding en informatie

De PLG wordt verzorgd door Christine Vidon (c.vidon@rug.nl) , vakdidacticus Frans bij het EVN en docente taalvaardigheid bij de Faculteit der Letteren, Rijkuniversiteit Groningen.

Annuleringsvoorwaarden EVN 2019-2020

Algemene voorwaarden betreffende betaling en annulering van de PLG-bijeenkomsten
 • Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (via e-mailadres: vakdidactieknoord@rug.nl) U kunt dan meteen een naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 6 september 2019.
 • Bij algehele annulering tot en met 30 augustus 2019 brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 30 augustus en 6 september 2019 brengen wij u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 7 september zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Tijdens de looptijd van de PLG of cursus, kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijving of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot uiterlijk 30 augustus 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 10:58