Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek NoordEVN Duits

PLG Duits

Kunst im Deutschunterricht

Doelgroep

Secties Duits en individuele beginnende, ervaren, eerste-, tweedegraads docenten die samen de verrijkingsmogelijkheden willen verkennen die kunst voor hun taallessen geeft. Bij belangstelling ook voor docenten van andere talen.

Inhoud en resultaat

Kunst kan op verschillende manieren een rol spelen in het vreemdetalenonderwijs en biedt vooral vakdidactisch mogelijkheden die tot nu toe te weinig gebruikt worden. De zwaartepunten die wij in deze PLG zullen leggen zijn:
 • Beeldende kunst als een non-verbale input voor talige uitingen geeft ter stimulatie van de doeltaal nieuwe en andere kansen omdat de leerling niet op taal reageert maar op visuele input; dat kan verstorend, maar ook bevrijdend zijn: “als ik over zo een gek schilderij moet praten dan mag mijn taalgebruik ook een beetje gek zijn”. Het alledaagse krijgt een speels element dat zelfs op beginnersniveau ingezet kan worden.
 • Literaire werken worden reëler en krijgen andere dimensies door toevoegingen uit de beeldende kunst of muziek; motieven in teksten kunnen vergeleken worden met hun uitwerkingen in de beeldende kunsten. Teksten worden op alle niveaus verfilmd of in scène gezet.
 • Meer dan wij ons bewust zijn is ons beeld van andere landen en culturen gevormd door de kunst die uit een land komt. Landeskunde kan dus verrijkt worden door de kijk op kunst.

De opbrengst voor de deelnemers:
 • Kennismaking met de vakdidactische mogelijkheden van kunst in taallessen.
 • Uitgewerkte lessen(series).
 • Inspiratie ter verdieping van je reguliere lessen.
 • De ontwikkeling van een mogelijke insteek voor meer project-georiënteerd of vakoverstijgend onderwijs.

Programma

De PLG bestaat uit 5 sessies van elk 3 uur.

Sessies 1-4: Vakdidactische werksessies waarbij wij ons telkens op één van de bovengenoemde aspecten richten. Vanuit vakdidactische literatuur en voorbeelden werken de deelnemers zelf lesmateriaal uit dat bij hun manier van lesgeven en hun behoeftes past.

Sessie 5: De vijfde sessie is een afsluitende sessie waarbij de deelnemers materiaal en ervaringen presenteren en evalueren, zodat iedereen met een hoop inspiratie verder kan werken.

Afsluiting

Zie sessie 5.       

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij minimaal 80% aanwezigheid en het inleveren van uitgewerkt lesmateriaal.

Studielast

40 uur
 • 15 uur contacttijd (5 bijeenkomsten van 3 uur)
 • 25 uur voorbereiding, ontwerp- en verwerkingstijd (5 x 5 uur)

Data, tijden en plaats

Vijf bijeenkomsten van 3 uur bij de Lerarenopleiding (Grote Kruisstraat 2/1 te Groningen).

Wanneer:
 1. donderdag 10 oktober 2019 | 14.00-17.00 uur
 2. vrijdag 29 november 2019 | 14.00-17.00 uur
 3. dinsdag 4 februari 2020 | 14.00-17.00 uur
 4. woensdag 8 april 2020 | 14.00-17.00 uur
 5. vrijdag 29 mei 2020 | 14.00-17.00 uur

Tarief

Per deelnemer €375 , inclusief btw en catering

Klavertje 4-aanbieding: de 4e vakcollega van dezelfde school is gratis

Deelnemers kunnen op 17 januari 2020 de Dag van Taal Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

Cursusleiding en informatie

Judith Nauta-Glasauer (j.e.nauta-glasauer@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden EVN 2019-2020

Algemene voorwaarden betreffende betaling en annulering van de PLG-bijeenkomsten
 • Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (via e-mailadres: vakdidactieknoord@rug.nl) U kunt dan meteen een naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 6 september 2019.
 • Bij algehele annulering tot en met 30 augustus 2019 brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 30 augustus en 6 september 2019 brengen wij u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 7 september zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Tijdens de looptijd van de PLG of cursus, kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijving of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot uiterlijk 30 augustus 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 10:57