Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social Sciences

Congres Body & Mind - Opleidingsinstituut PPO

Wanneer:do 04-06-2015 09:00 - 17:00
Waar:Martiniplaza, Groningen

Wat zouden medici moeten weten van psychologische factoren en wat zijn de belangrijkste inzichten voor psychologen?

Traditioneel gezien behandelen medici het lichaam, en psychologen en psychiaters de geest. Het Cartesiaanse dualisme dat hierin doorklinkt, is helaas nog altijd actueel en weinig constructief gebleken. In het congres Body & Mind wordt het grijze gebied tussen de somatische en psychische domeinen in de zorg verkend. Hoe beïnvloeden lichamelijke en psychische factoren elkaar in uiteenlopende problemen?

Gerenommeerde nationale en internationale sprekers bieden een geïntegreerde kijk op lichamelijke en psychische klachten en problemen in zowel de somatische als de geestelijke gezondheidszorg. Naast keynote lezingen wordt ook een aantal verdiepende en interactieve seminars aangeboden.

Meer informatie & inschrijving: http://www.ppo-opleidingen.nl/congres