Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Afscheidssymposium Prof. dr. Kees van den Bos “Lezen: wie weet waar de klepel hangt?”

Wanneer:vr 07-11-2014 14:00 - 17:00
Waar:Muntinggebouw: Kouwerzaal (zaal 161)

Op vrijdag 7 november 2014 viert prof. dr. K.P. van den Bos, bijzonder hoogleraar “Orthopedagogiek, in het bijzonder leesproblemen en dyslexie”, zijn pensionering. Meer dan veertig jaar is Kees van den Bos aangesteld geweest bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt als onderzoeker en als docent op het gebied van de leerproblemen, met name op het domein van de diagnostiek van hardnekkige problemen met technisch en begrijpend lezen. Aan de hand van onderzoek en publicaties heeft Kees van den Bos een bijdrage geleverd aan wetenschappelijk kennis inzake dyslexie. Van toegevoegde maatschappelijke waarde zijn de door hem ontwikkelde instrumenten die veelvuldig gebruikt worden in de orthopedagogische en schoolpsychologische praktijk zowel in Nederland als in Vlaanderen. Verschillende diagnostische instrumenten, zoals de Klepel, de CB&WL en de FAT, zijn door Kees van den Bos ontwikkeld en gevalideerd. Met de oratie “Lezen moet doorgaan” werd Kees van den Bos in 2004 officieel geïnstalleerd als bijzonder hoogleraar op een leerstoel gefinancierd door de Stichting Dyslexie Fonds.