Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Opening Academisch Jaar Faculteit GMW

Wanneer:do 08-09-2016 15:45 - 17:00
Waar:Kouwerzaal

De facultaire opening van het academisch jaar 2016-2017.

Youth on stage, short talks on youth studies

Onze nieuwe decaan prof. dr. Kees Aarts verricht de officiële opening van het facultaire jaar. Vervolgens is het podium voor jeugd en jeugdstudies. In drie korte presentaties, ingeleid door prof. dr. Greetje Timmerman, hoogleraar ‘Jeugd als Sociaal Verschijnsel’, geven onderzoekers van onze faculteit een inkijkje in hun onderzoek naar de jonge generatie. Drs. Wieke Dalenberg onderzoekt de romantische en seksuele ontwikkeling bij jong volwassenen. Het coachen van kinderen in probleemgezinnen staat centraal in de bijdrage van dr. Jana Knot en dr. Tina Kretschmer gaat in op het pestonderzoek aan onze faculteit en dan met name het pestgedrag op de middelbare school. De theatergroep Stranger Things Have Happened geeft na elke presentatie een theatrale reactie.

Na afloop van het inhoudelijke programma is er een feestelijke borrel in de Orangerie.

Donderdag 8 september - vanaf 15.30 uur inloop - start programma: 15.45 uur - locatie: Kouwerzaal - Voertaal Engels

printView this page in: English