Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Promotie A.E.J. Burger-Veltmeijer MSc: Students with (suspicion of) IG+ASD :A study aimed at understanding the phenomenon Intellectual Giftedness in co-occurence with Autism Spectrum Disorder in relation to (needs-based) assessment

Wanneer:do 17-03-2016 16:15 - 17:45
Waar:Academiegebouw

Promotie: A.E.J. Burger-Veltmeijer
Wanneer: 17 maart 2016
Aanvang: 16:15
Promotor: prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Verbeterde diagnostiek voor kinderen met (vermoeden van) hoofdbegaafdheid en autisme

Professionals in onderwijs en GGz worstelen met misdiagnoses en gemiste diagnoses bij kinderen die te maken hebben met een de combinatie hoofdbegaafdheid en autisme. Daarom ontwikkelde Agnes Veltmeijer de ‘S&Z Heuristiek’. Zij concludeert dat haar methode de weg opent naar meer systematiek en minder eenzijdigheid in diagnostische processen van kinderen met (vermoeden van) Intellectuele Hoogbegaafdheid en een Autisme Spectrum Stoornis.

Veltmeijer onderzocht het fenomeen ‘Intellectuele Hoogbegaafdheid plus een Autisme Spectrum Stoornis (IHB+ASS)’ in relatie tot classificerende en handelingsgerichte diagnostiek. Zij ontdekte tijdens een literatuurstudie een lichte trend van bepaalde persoonskenmerken van individuen met IHB+ASS, maar er bleek geen gefundeerde theorie te zijn. Daarop ontwikkelde Veltmeijer de S&Z Heuristiek, die onderzoeksgegevens en interventie-indicaties op systematische wijze verbindt. De methode is niet primair gericht op classificerende diagnoses, zoals labels IHB, ASS of IHB+ASS, maar richt zich op de vraag ‘welke interventies passen bij dit kind met (vermoeden van) IHB+ASS?’, door middel van het bloot leggen van de specifieke psycho-educatieve behoeften (SPENs) van een individueel kind.

Veltmeijer bekeek in twee empirische studies hoe diagnostische processen werden uitgevoerd in diverse psycho-educatieve praktijken in Nederland: of ze in overeenstemming waren met de theoretische principes van de S&Z Heuristiek, en of optimalisatie van diagnostische trajecten in de praktijk nodig leek. In totaal analyseerde Veltmeijer 36 dossiers van kinderen met een totaal IQ ≥ 130. Zij toont aan dat eenzijdigheid en gebrek aan systematiek aanwezig waren in verschillende stadia van een aanzienlijk deel van deze dossiers.

Agnes Veltmeijer studeerde Pedagogische Wetenschappen. Zij verrichtte haar onderzoek binnen onderzoeksinstituut Pedok van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Veltmeijer werkt als Gz-Psycholoog bij ABV.