Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social Sciences

Colloquium: Beterschap in de wetenschap

Wanneer:do 16-01-2014 15:00 - 16:30
Waar:zaal M.0074

Er is de laatste tijd veel discussie over de zorgelijke stand van zaken in de wetenschap: over publicatiedruk, dubieuze onderzoekspraktijken, de hachelijke positie van jonge onderzoekers, en de kwaliteit van het onderwijs, om maar enkele onderwerpen te noemen. De twee sprekers in dit colloquium bespreken een aantal van deze zorgen, maar doen ook voorstellen voor verbetering.

Beterschap in de wetenschap
Dr. Ruud Abma
Faculteit Sociale Wetenschappen
Universiteit Utrecht

De affaire-Stapel heeft binnen de Nederlandse universiteiten aanleiding gegeven tot allerlei beheersmaatregelen voor het onderzoek, variërend van de inprenting van gedragscodes tot gereglementeerde dataopslag. Dit kan mogelijk helpen om fraude te voorkomen, maar krijgen we zo ook betere wetenschap? Daarvoor zijn andere ingrepen nodig, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de beoordelings- en bevorderingssystematiek. Hoe kunnen kwaliteitsbeoordelingen verbeterd worden? En hoe kunnen we aan de universiteiten onderwijs weer een volwaardige plaats naast onderzoek geven?
Statistiek als radertje in de publicatiemachine

Dr. Rink Hoekstra
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen

In het grijze gebied tussen fraude en verantwoord wetenschappelijk redeneren speelt statistiek een prominente rol. Niet alleen blijken veel onderzoekers maar matig op de hoogte van een verantwoorde interpretatie van statistische uitkomsten, ook worden verdere analyses vaak afhankelijk gemaakt van de uitkomst (bijvoorbeeld het al dan niet significant zijn) van een eerste analyse. Statistiek lijkt zo een middel om een manuscript gepubliceerd te krijgen, in plaats van een een middel om de oorspronkelijke onderzoeksvraag zo goed mogelijk te beantwoorden, om zodoende bij te dragen aan het proces van waarheidsvinding. Dit is gezien de huidige publicatiecultuur begrijpelijk, maar onwenselijk. Als we waarheidsvinding meer willen laten zijn dan een bijna naïef-idealistisch klinkend woord zullen de rol van statistiek en de criteria voor publicatie serieus moeten worden aangepast. Dat dit wel degelijk mogelijk is blijkt uit initiatieven die elders al succesvol zijn toegepast.

Informatie: Maarten Derksen, m.derksen@rug.nl, 6338