Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesArt

Symposium opening gARTen #02

Het Beeld, het Oordeel

Symposium bij de opening van gARTen #02

Kun je iemand vertrouwen? Dat is een van de belangrijkste vragen die we ons bewust of onbewust stellen als we iemand voor het eerst ontmoeten. Kun je aan iemand zien of hij of zij te vertrouwen is? En als je weet dat iemand ooit veroordeeld is geweest of zelfs in de gevangenis heeft gezeten, wat doet dat dan met je oordeel over iemands betrouwbaarheid? Zowel kunstenaars als wetenschappers houden zich bezig met deze vragen.

Kunstenaar Harry Bos confronteert ons met onze neiging ons oordeel snel klaar te hebben in zijn installatie “Het Beeld, het Oordeel”, welke te bezichtigen in het kader van gARTen #2 in de Heymansvleugel. In deze installatie worden zes mensen geportretteerd. Je vormt je een oordeel op grond van wat je ziet, maar wat weet je eigenlijk van deze mensen?

Ter gelegenheid van de opening van deze tweede editie van gARTen organiseert de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen een symposium waarop naast Harry Bos ook wetenschappers Stephan Schleim en Jacob Jolij hun licht laten schijnen op de vraag in hoeverre ons (on)bewuste oordeel over iemand onze waarneming kleurt, en hoe de wetenschappers in de afgelopen 150 jaar hebben geprobeerd te voorspellen aan de hand van ‘objectieve’ maten of je iemand kunt vertrouwen. Tijdens het symposium zullen ook enkele van de door Bos geportretteerde personen vertellen over hun ervaringen met oordelen en vooroordelen.

Harry Bos is naast zijn werkzaamheden in de justitiële wereld en het forensische psychiatrische veld altijd al met zijn camera actief geweest. Hij besloot pas op latere leeftijd de opleiding Autonoom Beeldende kunst te volgen. Recent is hij cum laude afgestudeerd aan de Academie Minerva in Groningen.

Stephan Schleim is universitair docent Theoretische Psychologie. Vanuit zijn achtergrond in de cognitieve neurowetenschappen houdt hij zich nu bezig met filosofische en maatschappijwetenschappelijke vraagstukken over de steeds grotere rol die hersenonderzoek speelt op allerlei terreinen van de samenleving, in het bijzonder in juridische context.

Jacob Jolij is universitair docent Cognitieve en Sociale Neurowetenschappen. Hij houdt zich bezig met bewuste en onbewuste visuele waarneming en is vooral geïnteresseerd in de vraag in hoeverre visueel bewustzijn ingekleurd wordt door informatie die al in het brein aanwezig is. Daarnaast doet hij samen met de Stichting Politie en Wetenschap onderzoek naar het herkennen van leugenaars. presentatie item rtvnoord.

Laatst gewijzigd:23 juni 2016 15:44