Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenKunst

Harry Bos

Naam: Harry Bos

Website: www.harrybos.nl

Titel kunstwerk: Het Beeld, het Oordeel

Werkend binnen gevangeniswezen en forensische psychiatrie, ervoer Harry Bos dat het aspect waar hij het meeste tegen aanliep bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden als maatschappelijk werker, de vooroordelen waren die er over en weer leven bij mensen. Niet dat hij in een utopisch wereldbeeld geloofde waar geen vooroordelen in voor zouden komen, maar de uitingen waren vaak te uitgesproken om in enige redelijkheid zijn werkzaamheden te kunnen doen.

Hij trachtte altijd zo realistisch mogelijk te werken maar merkte dat veel mensen helemaal niet zitten te wachten op een realistische voorstelling van zaken. Mensen bleken vaak meegenomen te willen worden in een schijnwerkelijkheid. Hij besefte dat er een bepaald beeld van een werkelijkheid in stand gehouden moet blijven.

Met behulp van de verhalen van mensen die hij kent uit zijn werkzaamheden in het forensische veld, heeft een installatie gebouwd. Hierbinnen heeft hij gespeeld met voornoemd uitgangspunt. Het resultaat is te zien in de installatie; ‘Het beeld, het oordeel’.


In zijn werk wil hij de kijker meenemen in een verhaal. De installatievorm vraagt van de kijker een zekere inspanning die hij belonen wil naarmate deze er langer in verblijft. Ook in zijn andere werk schuurt Harry vaak langs politieke hedendaagse thema's. De werken worden echter nooit te sturend en behouden altijd  hun autonomie. Het vertrekpunt is altijd het menselijk contact. Het gesprek van mens tot mens staat centraal.


Harry laat zich inspireren door kunstenaars en filosofen als Francis Alÿs en Michel Foucault en Guy Debord .

Laatst gewijzigd:27 september 2017 11:35