Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenKunst

Job van der Zwan

Kunstwerk Job van der Zwan

"Mijn hoop is dat men het zoeken naar herkenning of een diepere betekenis kan loslaten, en zich simpelweg kan onderdompelen in de ervaring van het beeld en de ruimte." 

Titel: Necessary Distance

Locatie: Trappenhuis video

Impliciet en esthetisch van aard

Kan je kunst bedenken die tegen het idee van intellectuele, bedachte kunst in gaat? Uit de zin blijkt al dat het een opdracht is die zichzelf saboteert. Mijn beste gok was te proberen beelden te maken die impliciet en esthetisch van aard waren, die uitnodigden om niet bewust er te diep in te gaan graven, te zoeken, maar juist die verstarde manier van kijken, dat staren, ondermijnde. Het concept is dat je even niet je bezig hoeft te houden met het concept.

Wat overblijft is een lichtspel

Uit dit gegeven is een installatie ontstaan. Een (tot nu toe) veertigtal opnames van stadsgezichten, films met de compositie van landschapsfoto's, en in een chronologische volgorde achter elkaar geplakt om een dag-nacht cyclus te doorlopen. De uitzichten zijn onscherp - soms scherp genoeg om te zien dat het straatbeelden betreft, soms zo onscherp dat het meer richting abstracte schilderachtige vlekken gaat. Wat overblijft is het lichtspel, en de beweging van de mensen, fietsen, auto's, die ook slechts aan hun bewegen herkend worden - een manier van herkennen waar men niet altijd even bewust bij stil staat. De films worden ook nog eens vertraagd afgespeeld, om de kijker te dwingen de werkelijkheid die wordt voorgeschoteld ook in die onthaaste toestand te ervaren - iets waar niet iedereen het geduld voor heeft.

Mijn hoop is dat men het zoeken naar herkenning of een diepere betekenis kan loslaten, en zich simpelweg kan onderdompelen in de ervaring van het beeld en de ruimte. 

The Master and his Emissary

De installatie ontleent zijn titel aan een citaat uit het boek The Master and his Emissary van McGilchrist:

"There is an optimal degree of separation between our selves and the world we perceive, if we are to understand it, much as there is between the reader's eye and the page: too much and we cannot make out what is written, but, equally, too little and we cannot read the letters at all. This `necessary distance' ... is not the same the same as detachment. Distance can yield detachment, as when we coldly calculate how to outwit our opponent, by imagining what he believes will be our next move. It enables us to exploit and use. But what is less often remarked is that, in total contrast, it also has the opposite effect. By standing back from the immediacy of our experience we are able to be more empathic with others, who we come to see, for the first time, as beings like ourselves."

 

Naar de website van Job van der Zwan

Laatst gewijzigd:19 oktober 2012 11:45