Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesArt

Kunst en GMW

gARTen#05
gARTen#05

Onder de naam gARTen worden er sinds 2010 exposities gepresenteerd in de gebouwen van de faculteit GMW en de Hortustuin. De organisatie van de eerste vier edities was in handen van kunstenaarscollectief . Zij gaven jonge professionele kunstenaars een kans om hun werk te exposeren. De vijfde editie is ingevuld door medewerkers en studenten van de faculteit zelf. Momenteel wordt onderzocht hoe vervolg exposities vorm gaan krijgen.

gARTen

gARTen zoekt aansluiting bij de kennis van gedrags- en maatschappijwetenschappen; door andere invalshoeken te belichten worden nieuwe impulsen geboden aan gebruikers en bezoekers van de faculteit.

Op de hoogte blijven?

Wilt je op de hoogte blijven van gARTen exposities?

Contact: kunst.gmw@rug.nl

Website: www.rug.nl/gmw/kunst


Laatst gewijzigd:01 oktober 2013 16:06