Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social Sciences50 jaar

Jubileumboek 'Over professoren'

Over Professoren
Over Professoren

Dat dit jaar de universiteit 400 jaar bestaat, zal niemand zijn ontgaan, maar 2014 is ook voor de faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen (GMW) een jubileumjaar. In 2014 vieren we namelijk het 50 jarig bestaan van wat begon als de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ter gelegenheid van dit jubileum verschijnt het boek:

Over professoren
Een halve eeuw psychologie, pedagogiek en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Het boek schetst een geschiedenis van de faculteit aan de hand van een overzichtshoofdstuk en negen biografische portretten van illustere, bevlogen en spraakmakende pioniers: de psychologen J. Th. Snijders, B.J. Kouwer en W.K.B. Hofstee; de pedagogen H. Nieuwenhuis, W.J. Bladergroen en L. van Gelder en de sociologen P.J. Bouman, I. Gadourek en S.M. Lindenberg. Het laat aan de hand van foto’s en toegankelijke teksten zien hoe de geportretteerde hoogleraren opereerden in de context van hun tijd, welke barrières ze moesten slechten en wat ze bijdroegen aan de ontwikkeling van hun vakgebied.

Over Professoren wordt op 4 september as. gepresenteerd tijdens de opening van het facultaire academische jaar. Deze opening zal vanwege het 50-jarig bestaan een bijzonder karakter hebben.

Laatst gewijzigd:08 september 2014 11:43