Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieBijzondere leerstoelen

Secularisatiestudies

Per 1 september 2012 is prof. dr. H.J. Paul aan de faculteit verbonden als bijzonder hoogleraar secularisatiestudies. Deze leerstoel is ingesteld door de IZB en de GZB, twee zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland, en stelt zich ten doel beeldvorming en representatie van secularisatie in (met name) West-Europa te doordenken. De leerstoel richt zich op vragen als:

  • Wat bedoelen wetenschappers, journalisten en kerkgangers als zij over ‘secularisatie’ spreken?

  • Welke impact hebben secularisatievertogen op het leven, denken en handelen van, bijvoorbeeld, christenen in West-Europa?

  • Is secularisatie een lange termijn historisch proces, zoals vaak is gedacht? Zo niet, wat is het dan wel?

  • Hoe zinvol is het überhaupt religie en moderniteit in termen van secularisatie te analyseren?

  • Hoe kunnen kerken constructief reageren op wat veelal met secularisatie wordt geassocieerd (kerkverlating, afnemende religieuze betrokkenheid, etc.)?

gzb izb
Laatst gewijzigd:09 maart 2015 09:43
printView this page in: English