Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieBijzondere leerstoelen

Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur

Per 1 november 2009 is de Bijzondere Leerstoel Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur gevestigd bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap te Groningen. Op initiatief van het kerkelijk grondvlak beoogt de leerstoel de verbinding tussen de theologische faculteit en de kerkelijke regio in stand te houden. De leerstoel wordt bezet door prof. dr Wouter H. Slob, die naast dit hoogleraarschap tevens docent filosofie is en predikant van de Laarkerk in Zuidlaren. Onderwijs en onderzoek van prof Slob zoekt steeds naar de raakvlakken tussen theologie en filosofie. Sterke aandacht krijgen daarbij de ontwikkelingen in de hedendaagse kerkelijke praktijk.

Deze leerstoel wordt sinds 1 november 2009 bezet door prof.dr. W.H Slob.

Laatst gewijzigd:09 maart 2015 09:43
printView this page in: English