Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieBijzondere leerstoelen

Gereformeerde Godgeleerdheid: bronnen, ontwikkeling en context

Per 1 september 2012 is prof. dr. H. van den Belt aan de faculteit verbonden als bijzonder hoogleraar gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkeling en context. Deze leerstoel is ingesteld door de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

gb

Het onderwijs en onderzoek van de leerstoelhouder dienen de verdieping van de kennis van de theologie van de gereformeerde Reformatie, zoals die a) opkomt uit de Schrift, de werken van kerkvaders en middeleeuwse theologen, b) zich ontwikkelt in relatie tot andere stromingen binnen het Westerse christendom, c) zich verhoudt tot de context van de (vroeg) moderne cultuur en d) doorwerkt in de latere gereformeerde theologie.

De focus ligt op de Reformatie en de gereformeerde orthodoxie (zestiende en zeventiende eeuw). De bestudering van de geschiedenis van de gereformeerde theologie dient de hedendaagse beoefening van de gereformeerde godgeleerdheid door inzicht te bieden in haar wortels, haar eigenheid en haar ontwikkeling en haar relatie tot de culturele context.

Laatst gewijzigd:09 maart 2015 09:43
printView this page in: English