Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieBijzondere leerstoelen

Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van de geestelijke verzorging

Prof.dr. T.H. Zock is per 1 november 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraarLevensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van de geestelijke verzorging. Dit is een nieuwe leerstoel bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG vanwege de Stichting Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid (KSGV)met steun van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland (VVP). Het KSGV beoogt met deze leerstoel een extra concretisering van zijn steven: het bevorderen van een geestelijk gezonde omgang met levensbeschouwing en zingeving.  

vvp skgv
Laatst gewijzigd:09 maart 2015 09:43
printView this page in: English