Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieBijzondere leerstoelen

Historische, culturele en religieuze antropologie

Per 1 mei 2006 is prof.dr. Y.B. Kuiper benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische, Culturele en Religieuze Antropologievanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

guf

Yme Kuiper zal in zijn onderwijs en onderzoek de combinatie van historische antropologie en godsdienstantropologie gebruiken om meer inzicht te krijgen in de historische en culturele inbedding van actuele veranderingen in de verhouding tussen religie, samenleving en cultuur. Belangrijk in dat verband is de studie naar de complexe relatie tussen religieuze mobilisatie en de opleving vannationalisme en etnisch besef, zoals die zich nu overal in de wereld manifesteert. Ook de rol van meer traditionele en nieuwere vormen van religiositeit in het huidige Nederland kan worden verhelderd vanuit het perspectief van de religieuze en historische antropologie.

Laatst gewijzigd:02 juni 2016 14:12
printView this page in: English