Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieBureau en DienstenStudiezaken

Medezeggenschap

Het emailadres van de opleidingscommissies voor de opleidingen Religiewetenschappen en Theologie, bachelor èn (research)master is: octhrw@rug.nl

Het emailadres van de faculteitsraad, studentengeleding en docentengeleding is: fr.ggw@rug.nl
Laatst gewijzigd:13 november 2015 10:20
printView this page in: English