Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieBureau en DienstenStudiezaken

Studieadviseurs / onderwijscoördinatoren

Thea de Boer
Thea de Boer

Aan de faculteit zijn twee studieadviseurs/onderwijscoördinatoren werkzaam, namelijk mevr. drs. T.M.L. (Thea) de Boer en dhr. K. (Kees) van den Ende MA. De studieadviseur is binnen de faculteit de contactpersoon voor jou als individuele student. Je kunt bij de studieadviseur terecht:

 • voor vragen over je studie (toegangseisen bij een bepaald vak, als je een extra vak wilt doen of een tijdje in het buitenland wilt studeren)
 • voor je studieplanning (als je vertraging oploopt door ziekte of door andere redenen)
 • om je studievoortgang te bespreken

De studieadviseur kan je verwijzen naar andere personen of afdelingen binnen de universiteit die beter op de hoogte zijn van specifieke regelingen of die beter zijn toegerust om bepaalde problemen te helpen oplossen.

Als je vragen of problemen hebt, vraag alsjeblieft bijtijds om hulp.

Kees van den Ende
Kees van den Ende
drs. Thea de Boer
 • Emailadres: T.M.L.de.Boer@rug.nl
 • Telefoonnummer: 050 363 5581
 • Kamer: 028
 • Werktijden: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Kees van den Ende MA
 • Emailadres: K.van.den.Ende@rug.nl
 • Telefoonnummer: 050 363 9382
 • Kamer: 028
 • Werktijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
Spreekuren
 • Donderdag, 13.30-16.30 uur (drs. T.M.L. de Boer) of op afspraak
 • Vrijdag, 10.00-12.00 uur (K. van den Ende) of op afspraak
Taakverdeling

Thea de Boer

Kees van den Ende

Algemeen

Bachelor Theologie en Religiewetenschappen

Master Theologie en Religiewetenschappen

Bachelor Theologie en Religiewetenschappen

Master Theologie en Religiewetenschappen

Specifiek

Master Geestelijke Verzorging

Deeltijdstudenten

Schakelstudenten

Eerstejaarsstudenten Bachelor Voltijd

Werktijden

Ma t/m do, 9.00 - 17.00 uur

Wo en do, 9.00 - 17.00 uur
Vr, 9.00 – 13.00 uur

Laatst gewijzigd:09 december 2018 19:40
printView this page in: English