Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieWetenschappelijke staf

Emeriti

Emeritus (kerkelijk/bijzonder) hoogleraar / universitair (hoofd-)docent

 • prof. dr. H.T. Bakker , Emeritus Universitair hoofddocent in de geschiedenis van het Boeddhisme en in de iconografi en Emeritus bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting J. Gondafonds (KNAW) in de interpretatie van het Hindoeisme in de Sanskriet-traditie
 • dhr. prof.dr. J.N. Bremmer , Emeritus hoogleraar in de algemene godsdienstgeschiedenis en vergelijkende godsdienstwetenschap
 • dhr. prof.dr. L.J. v.d. Brom, Emeritus hoogleraar b.b. systematische theologie en kerkelijk hoogleraar dogmatiek en christelijke ethiek
 • mw. prof.dr. M. Bons-Storm , Emeritus bijzonder hoogleraar Vrouwenstudies m.b.t. het pastoraat en kerkelijk docent in de praktische theologie
 • dhr. dr. L.P. van den Bosch , Emeritus Universitair hoofddocent in de vergelijkende godsdienstwetenschap en de geschiedenis van de Indische godsdiensten en de geschiedenis van de Islam
 • prof.dr. E.H. Cossee, Bijzonder hoogleraar vanwege de Zwinglibond in de geschiedenis en beginselen van het Unitarisme
 • dhr. dr. J. van Dijk, Emeritus docent Egyptologie
 • dhr. prof.dr. F. Garcia Martinez , Emeritus hoogleraar in de godsdienst en literatuur van het vroege Jodendom met speciale aandacht voor de Qumran-geschriften
 • dhr. dr. A. Hilhorst , Emeritus universitair hoofddocent voor het Nieuwe Testament en het Hellenistisch Grieks, alsmede de vooropleiding Grieks en Latijn
 • dhr. prof.dr. L.A. Hoedemaeker , Emeritus hoogleraar oecumenica en emeritus kerkelijk hoogleraar in wezen en geschiedenis van het apostolaat, de bijbelse theologie en de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk
 • dhr. dr. B.P. Hofstede , Emeritus docent Godsdienstsociologie
 • mw. dr. P.E. Jongsma-Tieleman , Emeritus docente godsdienstpsychologie
 • dhr. prof.dr. H. Kippenberg , Emeritus hoogleraar b.b. in de sociologie van de verlossingsreligies van Voor-Azie
 • dhr. prof. dr. Y.B. Kuiper, Emeritus hoogleraar Faculteit Letteren; bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen; emeritus hoogleraar RU Groningen, bijzondere leerstoel Historische antropologie en Antropologie van religie
 • dhr. prof.dr. C.J. Labuschagne , Emeritus hoogleraar in de Israëlitische letterkunde en de uitlegging van het Oude Testament
 • dhr. prof. dr. F. Leemhuis , Emeritus bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds in de Islam met speciale aandacht voor de Koranwetenschappen
 • dhr. dr. J. Luth, Emeritus docent liturgiewetenschap, met bijzondere aandacht voor kerkmuziek en hymnologie, in het bijzonder de geschiedenis van de gemeentezang en orgelbegeleiding in het Nederlandse en Duitse protestantisme
 • dhr. prof.dr. G.P. Luttikhuizen , Emeritus hoogleraar in de oudchristelijke letterkunde en de uitlegging van het Nieuwe Testament (specialisatie o.a. Gnostiek en Koptisch)
 • dhr. prof.dr. E. Noort , Emeritus hoogleraar in de Israelitische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament, de geschiedenis van de Israelitische godsdienst en de intertestamentaire letterkunde (specialisatie o.a. archeologie van Palestina)
 • dhr. prof.dr. A.K Ploeger , Emeritus hoogleraar godsdienstpedagogiek en kerkelijk hoogleraar in de praktische theologie en het hervormde kerkrecht
 • dhr. dr. J.J. Rebel, Emeritus bijzonder hoogleraar in de Vraagstukken Geestelijke Verzorging vanwege de Christelijke Vereniging van Zorginstellingen
 • dhr. prof.dr. J. Roldanus , Emeritus hoogleraar in de geschiedenis van het vroege westerse en het oosterse Christendom
 • dhr. prof.dr. A.F. Sanders , Emeritus bijzonder hoogleraar in de Godsdienstfilosofie, met bijzondere aandacht voor filosofie van de hedendaagse multireligieuze samenleving
 • dhr. prof.dr. P.M.G.P. Vandermeersch , Emeritus hoogleraar in de godsdienstpsychologie
 • dhr. prof.dr. H. te Velde , Emeritus hoogleraar in de godsdienstgeschiedenis van het Oude Egypte
 • dhr. prof.dr. R. Veldhuis , Emeritus hoogleraar in de godsdienstwijsbegeerte en ethiek
 • dhr. drs. R.H. Wissink, Emeritus docent godsdienstpedagodiek
Laatst gewijzigd:07 september 2018 14:28