Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieWetenschappelijke staf

Vakgroepen

De faculteit telt drie helder afgebakende en geprofileerde vakgroepen, die over een innerlijke dynamiek en een duidelijke focus beschikken. Bij de vakgroep Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase vindt deze dynamiek en focus plaats in het op elkaar betrekken hoe de drie Abrahamitische religies naast elkaar zijn ontstaan. De vakgroep Vergelijkende Religiewetenschap vindt haar focus in de methodische en comparatieve benadering van het verschijnsel religie. En bij de derde vakgroep Christendom en ideeëngeschiedenis wordt het dynamische veld van de verhouding van religie in het publieke domein bestudeerd. Binnen elke vakgroep zijn verschillende leerstoelgroepen werkzaam.

Laatst gewijzigd:11 oktober 2018 09:44
printView this page in: English