Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Docentensymposium: Assimileren, integreren of segregeren?

Wanneer:wo 08-02-2017 10:00 - 17:15
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Op woensdag 8 februari 2017 organiseert de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen een docentensymposium rondom het thema Assimileren, integreren of segregeren? Hoe nieuwkomers hun plaats vinden.

Op welke manieren vinden immigranten en vluchtelingen hun draai in hun nieuwe thuisland in heden en verleden? Welke rol spelen culturele en religieuze verschillen in dit proces van aarden en inburgeren? De komst van migranten leidt tot discussies en uitdagingen in het ontvangende land. Welke zijn dat en hoe werd en wordt daarmee omgegaan? RUG-wetenschappers zullen hun onderzoeksmethode rondom deze vraagstukken toelichten aan de hand van concrete casuïstiek.

Na de lunch ontmoet u verschillende ooggetuigen en ervaringsdeskundigen. Het middagprogramma staat in het teken van de vraag op welke wijze hun verhalen een rol kunnen spelen in het bespreekbaar maken van het thema ‘migratie’ in de klas. Hoe kunt u uw leerlingen ondersteunen bij het analyseren van het migratievraagstuk?

Het symposium kent een geesteswetenschappelijke insteek en is daardoor in eerste instantie gericht op docenten levensbeschouwing, filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/ -wetenschappen. Uiteraard zijn alle belangstellenden van harte welkom!

U ontvangt na afloop een certificaat, contactgegevens van potentiële gastsprekers en een reader met literatuur. De nascholing is gevalideerd door registerleraar.

Faculteitshal
Faculteitshal