Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Vieringen: rituelen rondom markante momenten, in het leven en op school

Docentensymposium - 11 april 2018

This event is only in Dutch.

Na het succesvolle symposium Assimileren, integreren of segregeren van afgelopen schooljaar organiseert de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap in samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken dit jaar een docentensymposium rond het thema Vieringen: rituelen rondom markante momenten, in het leven en op school. Deze dag zullen we nadenken over de vraag hoe je vieren en herdenken vormgeeft op school.

Deze dag wordt georganiseerd voor zowel leerkrachten uit het primair onderwijs (PO) als voor docenten uit het voortgezet onderwijs (VO).

''Verdiepend. Concreet. Meteen toepasbaar in de les.'' Dit zijn enkele quotes van deelnemers na het symposium van vorig jaar, en ook dit jaar streven we daar weer naar! De dag begint met twee inhoudelijke hoorcolleges: één vanuit een wetenschappelijke benadering en één meer gericht op de lespraktijk. Na de lunch ontmoet je verschillende ervaringsdeskundigen op het gebied van interreligieuze dialoog en culturele diversiteit: hoe wordt er binnen verschillende (geloofs)tradities gevierd en herdacht? Welke rol spelen culturele en religieuze verschillen op het gebied van vieringen en herdenken? Hoe kun je deze verschillen bespreekbaar maken in de klas?

Uiteindelijk gaan we zelf ook concreet aan de slag met het bedenken van een concreet plan voor een les of lessenserie in de klas of voor een specifieke viering op jouw school. Of wellicht heb je behoefte aan een beleidsmatige insteek, bijvoorbeeld ten aanzien van de (christelijke) identiteit van jouw school? Ook dat is uiteraard mogelijk.

Programma

10.00 uur Inloop met koffie en thee in de hal van de faculteit (adres: Oude Boteringestraat 38, Groningen)
10.15 uur Opening en welkom namens de Faculteit en Stichting Oude Groninger Kerken
10.30 uur

Lezing dr. Andrew Irving (universitair docent Religion and Heritage aan de Faculteit)

Mixing at the Shrine: interfaith encounters at shared sacred sites

Recent research into shared shrines, at which different religious communities perform devotional practices in the same space and even at the same time, has identified religious mixing and sharing as a ''common Mediterranean experience'', albeit one in danger of being lost from view amid images and stories of religious conflict and extremism. Taking the approach of lived religion (attending more to practices, sites, and objects than to writings and doctrine) and using examples of shared sacred places and figures from the past and present, this lecture will explore suprising modes of inter-religious encounter at shrines of shared sacredness.

11.15 uur Pauze
11.30 uur

Lezing Anite Haverkamp (museum educator Museum Catharijneconvent en mede-auteur van het boek: Wat de feesten ons vertellen)

Ik zal het hebben over waarom we feest vieren, wat dit zegt over identiteit en: waarom 'bemoeit' een museum zich hiermee? Ik maak een koppeling tussen feesten en kunst (verleden en heden) en maak hierin een vertaalslag naar de leerlingen en de lespraktijk. Ik zal het ook hebben over 'religiestress en feesten': wat zegt dat over onze samenleving? Waarom wel kerstontbijt op school, maar wat doen we dan met het offerfeest? Ook het project Feest in oost en west wordt in deze context gezet.

12.15 uur Lunch
12.45 uur Introductie van de opdracht en voorbereiden speeddates
13.30 uur Speeddate met ervaringsdeskundigen: vieren vanuit verschillende achtergronden (ronde 1)
14.00 uur Speeddate met ervaringsdeskundigen: vieren vanuit verschillende achtergronden (ronde 2)
14.30 uur Pauze
14.45 uur Speeddate met ervaringsdeskundigen: vieren vanuit verschillende achtergronden (ronde 3)
15.15 uur Uitwerken opdracht
15.45 uur Presentatie opdracht
16:30 uur Uitreiking certificaten, borrel en einde programma

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 11 april 2018
Waar: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen
Kosten: € 150,- per docent, de volgende docent van dezelfde school betaalt € 125,-
Voor wie: Het symposium kent een geesteswetenschappelijke insteek en is daardoor, naast voor leerkrachten uit het PO, gericht op VO-leraren levensbeschouwing/godsdienst, filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/-wetenschappen. Maar uiteraard zijn alle belangstellenden van harte welkom!
Voor vragen kun je contact opnemen met Dik Kootstra: d.kootstra@rug.nl
Mee naar huis: je ontvangt na afloop een certificaat en contactgegevens van de ervaringsdeskundigen uit de carrousel. Daarnaast is de activiteit gevalideerd voor het lerarenregister.

Deelnemende partijen

In de handout (/education/scholierenacademie/Leraren/Voor-u/activiteiten201718/Handout-rituelen-rondom-markante-momenten.pdf) vind je meer informatie over deze deelnemende partijen.

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 12:11