Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Studiedag Gender en Religie: Hip feminisme, hippe religiestudies?

Wanneer:vr 04-03-2016 13:00 - 17:00
Waar:Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen, Zittingzaal
Klik om te vergroten.
Klik om te vergroten.


Het feminisme is ineens weer in. Beroemdheden als Harry Potter-actrice Emma Watson houden toespraken voor de Verenigde Naties, waarin ze zich openlijk als feminist identificeren. Het tijdschrift Opzij brengt een mannen-editie uit onder de titel Ophij. Vrouwelijke en mannelijke studenten schrijven (weer) scripties over feministische onderwerpen.

Hoe is dit zo gekomen? Is het feminisme simpelweg weer opgestaan of is er sprake van een geheel nieuw feminisme van een andere aard? En welke impact heeft het op geleefde religie, religiestudies en theologie? Zijn er bijvoorbeeld nieuwe strategieën van bijbellezen? Hoe verhoudt het nieuwe feminisme met de oude wortels? Deze vragen worden voorgelegd aan drie jonge feministen. U bent van harte welkom om met hen van gedachten te wisselen.

Karin Neutel

Karin Neutel spreekt over De cruciale rol van mannelijkheid in het Nieuwe Testament: Nieuwe inzichten en nieuwe vragen. Zij schrijft ons: Eén van de onderscheidende kenmerken van de derde feministische golf is de rol die mannen erin spelen. Niet alleen worden mannen gezien als belangrijke bondgenoten, zoals in de 'He for She'-campagne, maar ook is er meer aandacht voor de genderverwachtingen waar mannen mee te maken hebben en de manier waarop de constructies van beide genders met elkaar verweven zijn. Binnen de Bijbelwetenschappen is deze ontwikkeling terug te zien in onderzoek naar antieke ideeën over mannen en mannelijkheid in relatie tot Bijbelse teksten. In dit paper zal aan de hand van voorbeelden over Jezus en Paulus worden gekeken hoe deze nieuwe inzichten zich verhouden tot opvattingen uit de 'klassieke' feministische theologie.

Sahar Noor

Sahar Noor spreekt over Islamitisch feminisme. Zij schrijft ons: In de laatste twintig jaar hebben verschillende academisch geschoolde moslimvrouwen zich verdiept in de klassieke islamitische teksten om die te ontkoppelen van de traditionele patriarchale interpretatie van de islam.  Om tot een meer vrouwvriendelijke interpretatie van de islam te komen, gebruiken deze vrouwen, zoals Asma Barlas, Riffat Hassan en Amina Wadud, feministische hermeneutische methoden. Om een beeld te geven van hun bijdragen zullen een aantal voorbeelden beschreven worden.

Mariecke van den Berg

Mariecke van den Berg spreekt over Nieuw Feminisme: realiteit of wishful thinking? De positie van vrouwen in de gereformeerde kerken in Nederland. Zij schrijft ons: Mede door gebruik van nieuwe media ('zines', facebook, twitter, weblogs) kan het feminisme (opnieuw) een plek voor zichzelf opeisen in de publieke sfeer. Het gebruik van nieuwe media heeft ook effect op hoe christelijke vrouwen zich verhouden tot het feminisme en vormgeven aan hun gender en geloof. In mijn lezing onderzoek ik of het feminisme opnieuw 'hip en in' is in christelijk Nederland, met een focus op de mogelijkheden van nieuwe media en discussies binnen de gereformeerde kerken.

Organisatie

Dr. Anne-Claire Mulder (PThU) en Dr. Mathilde van Dijk (RUG)

Kosten

15 euro; gratis voor studenten van GGW en PThU

Opgave

Meer informatie