Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Mini-symposium: Hebben we boodschap aan post-theïsten?

Wanneer:ma 25-01-2016 10:00 - 13:00
Waar:Zittingszaal, Faculteit Godgeleerdheid en Goddienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen

Gronings Theologisch Werkgezelschap ism leerstoel Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur aan de RUG

Vorig jaar heeft het GTW een mini-symposium gewijd aan het zogeheten post-theïsme. Deze recente ontwikkeling in de godsdienstfilosofie wil het debat tussen theïsten en atheïsten achter zich laten, denkt vanuit de secularisatie, maar ziet niettemin nadrukkelijk ruimte voor een christelijke verkondiging.

Een vraag die blijft liggen is die naar de kerkelijke vruchtbaarheid van het post-theïsme. Zijn de deconstructivistische overwegingen van veel van deze denkers wel bij te benen voor de ‘gewone’ gelovige? Is het bestaan van God, zo centraal in het theïsme/atheïsme debat, wel zo gemakkelijk te veronachtzamen? Post-theïsten sluiten aan bij filosofische ontwikkelingen, maar misschien wordt het theologische kind met het badwater weggegooid? Wat zijn de theologische en pastorale consequenties van deze gedachtes?

De discussie kan worden toegespitst op twee belangrijke vragen. Theologisch: voldoet het post-theïsme als wijsgerige drager van het openbaringsbegrip; en wat zijn daarvan dan de voorwaarden? Pastoraal: is een robuust theïstisch Godsbewijs noodzakelijk voor de christelijke overtuiging dat gelovigen ‘God tegemoet sterven’?

Mini-symposium

In het komend symposium op 25 januari willen we ons over deze vraag buigen. Als hoofdlezer is dr Marcel Sarot gevraagd, die zal reageren op de vraag of het post-theïsme ook in de kerkelijke praktijk beloftevol is. Dr Frits de Lange is als co-referent gevraagd om op het verhaal van Sarot te reageren vanuit zijn ervaring als predikant en zijn liefde voor de late Bonhoeffer; sluit het post-theïsme, met haar nadruk op het doen van religie, niet juist aan bij de kerkelijke praktijk? Dr Martin Walton zal de pastorale kant van de zaak in de westerse gezondheidszorg te bekijken; zijn post-theïstische inzichten bruikbaar als het er pastoraal op aan komt?

  • Dr Marcel Sarot is hoogleraar Fundamentele Theologie en decaan van de universiteit Tilburg.
  • Dr Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de PThU en bijzonder hoogleraar Systematische theologie en ecclesiologie in Stellenbosch, ZA
  • Dr Martin Walton is bijzonder hoogleraar Geestelijk Verzorging aan de PThU

Datum, tijd, plaats

  • 25 januari 2016
  • 10:00 uur tot 13:00 uur
  • Zttingszaal, Faculteit Godgeleerdheid en Goddienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen

Opgave en kosten

Opgave bij Jaap Goorhuis (laus_deo@kpnmail.nl). Kosten, inclusief afsluitende lunch, zijn €15.