Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Herman Bavinck, Geloofszekerheid

Wanneer:do 22-12-2016 18:30 - 20:30
Waar:De Schakel, Nijkerk
Herman Bavinck

[aankondiging en uitnodiging boekpresentatie]

In 1901 publiceerde Herman Bavinck De zekerheid des geloofs. Het boek typeert zijn theologie. De weg naar de geloofszekerheid begint bij de boodschap van het evangelie dat zich richt tot ons hart en ons voor een morele keus stelt. Het geloof dat als werk van de Geest een mysterie blijft, verbindt de gelovige aan de Schrift en brengt zijn eigen zekerheid mee. Heilszekerheid en de zekerheid met betrekking tot de waarheid van het christelijke geloof zijn onlosmakelijk verbonden. Levend uit deze zekerheid wordt de christen een mens in de volle zin van het woord.

Geloofszekerheid, geredigeerd door prof.dr. Henk van den Belt, biedt een hertaling van de verschillende uitgaven van dit boek De tekst is voorzien van voetnoten. Daarnaast is Bavincks lezing (1891) opgenomen die aan het boek ten grondslag ligt.

De uitgave biedt daarnaast een vertaling van de recensie van Benjamin B. Warfield, hoogleraar in Princeton, die leidde tot enkele belangrijke wijzigingen in de tweede druk en de tekst van een artikel in De Bazuin, waarin Bavinck een vraag over de zekerheid van het heil beantwoordt. In het slothoofdstuk analyseert Van den Belt de relatie tussen objectieve waarheid en subjectieve zekerheid in Bavincks theologie.

Op donderdag 22 december 2016 zal prof.dr. Henk van den Belt het boek presenteren met een korte inleiding en daarna zullen drie collega’s op de publicatie reageren:

  • Prof.dr. Kees van der Kooi, ‘De relevantie van de Herman Bavincks theologie.’
  • Prof.dr. Wijnand Zondag, ‘Geloofszekerheid en piëtisme.’
  • Prof.dr. Gijsbert van den Brink, ‘Zekerheid van het geloof en zekerheid in de wetenschap: Herman Bavinck en Benjamin B. Warfield.’

Er is na de lezingen gelegenheid om vragen te stellen en voor discussie. De boekpresentatie is van 18.30- 20.30 uur, aansluitend op de ontmoetingsdag voor theologiestudenten van de Gereformeerde Bond. Het boek Herman Bavinck, Geloofzekerheid, ingeleid en geannoteerd door Henk van den Belt (Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2016) zal te koop zijn voor € 29,95. De boekpresentatie wordt georganiseerd door de leerstoel ‘Gereformeerde godgeleerdheid’ vanwege de Gereformeerde Bond aan de Rijksuniversiteit Groningen, het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology aan de VU, Amsterdam en Uitgeverij Aspekt. De toegang is gratis, maar aanmelding wordt wel op prijs gesteld: h.van.den.belt@rug.nl.