Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Studiedag 'Geestelijke Verzorging buiten de muren'

Wanneer:vr 10-06-2016 10:00 - 17:00
Waar:Gebouw PThU (Filmzaal), Oude Ebbingestraat 25 in Groningen


Het is bekend: de zorg verandert en staat financieel onder druk. Tegelijkertijd worden thema’s als zingeving en welbevinden steeds meer gezien als onderdeel van betekenisvolle zorg, juist in een extramurale of transmurale zorgsetting. Voor de geestelijke verzorging biedt dit kansen om hierop in te spelen. Er zijn inmiddels al talrijke initiatieven gestart. Welke bijdrage leveren zij aan goede en humane zorg? Welke vormen zijn er tot nu toe ontwikkeld? En in hoeverre sluiten deze aan bij de huidige theorievorming over inhoud en methoden van geestelijke verzorging? Is er een ‘Geestelijke Verzorging 2.0’ nodig?

Met deze studiedag wil de werkgroep Extramurale Geestelijke Verzorging in samenwerking met de opleiding Geestelijke Verzorging van de RUG, de PThU en het Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek & Zorg (NNZEZ) opnieuw een podium bieden aan een aantal projecten en initiatieven om zich te presenteren en hierop te reflecteren. Er zal veel ruimte zijn voor onderlinge inspiratie en uitwisseling.

De studiedag is een vervolg op de werkconferentie Geestelijke Verzorging in de Wmo in 2014 en concentreert zich op ontwikkelingen in de noordelijke regio (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel).

Kosten: € 25,--

Accreditatie door SKGV (2 punten)

Aanmelding

U kunt zich tot 27 mei 2016 aanmelden voor deze studiedag door een email te sturen naar nnzez@pthu.nl. Mochten er nog speciale dieetwensen zijn dan kunt u dit aangeven in de mail. Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden naar rekeningnummer: NL20 INGB 0692 1633 36 t.n.v. Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam onder vermelding van NNZEZ+NAAM+ACHTERNAAM

Werkgroep Extramurale geestelijke verzorging

 • Prof. Dr. Hetty Zock
 • Dr. Hanneke Muthert
 • Drs. Lutske Harmsma

Programma

 • Vanaf 09.30 uur staat de koffie/thee klaar.
 • 10.00 Opening door de dagvoorzitter; prof. dr. Hetty Zock.
 • 10.15 Interactieve start.
 • 10.30 – 11.00 Expertise gerichte geestelijke verzorging: kansen voor binnen én buiten de muur.

Aandacht voor palliatieve zorg is de afgelopen jaren flink in opmars. Niet alleen binnen het wetenschappelijk en medisch discours, maar ook politiek en maatschappelijk. Opvallend is dat in de palliatieve fase zingeving een haast vanzelfsprekende plek heeft. Drs. Jan Willem Uringa, geestelijk verzorger binnen de muren van het Medisch Centrum Leeuwarden, vertelt over welke kansen en uitdagingen dat biedt aan geestelijk verzorgers.

 • 11.00 – 11.30 Zinportaal Fryslân

De vorig jaar opgerichte stichting Zinportaal Fryslân biedt ondersteuning bij levensvragen aan cliënten en schoolt eerstelijns professionals en vrijwilligers in het herkennen en omgaan met die vragen. Drs. Roger Wind, emeritus predikant en supervisor en tot vorig jaar geestelijk verzorger bij GGZ-Friesland vertelt over de eerste ervaringen.

 • 11.45 – 12.00 Uitwisseling
 • 12.00 – 13.00 Lunch en netwerken
 • 13.00 – 13.30 Plenaire terugkoppeling
 • 13.30 – 14.30 Geestelijke Verzorging 2.0? Een theoretische reflectie op inhoud en methoden van de projecten, door dr. Hanneke Muthert en prof. dr. Martin Walton.
 • 14.30 – 14.45 Koffie/thee.
 • 14.45 – 15.30 Drs. Gidie Ritzerveld en drs. Madelinde Krantz: presentatie van landelijke beweging Voorbij de Onteigening http://voorbijdeonteigening.nl/
 • 15.30 – 15.45 Onderzoeksplannen van de werkgroep Extramurale Geestelijke Verzorging
 • 15.45 – 16.00 Afsluiting.
 • 16.00 – 17.00 Ontmoeting en borrel

Flyer

Bekijk de flyer van de studiemiddag

Lezingen en Presentaties

Expertise gerichte GV
GV Buiten de muren
Voorbij de Onteigening
Zinportaal Fryslân
Voordracht Muthert
Waarom niet de zon GV buiten de muren